1
00:00:08,041 --> 00:00:11,945
Titulky 13.10.2021
Andrea1717

2
00:01:49,309 --> 00:01:50,343
Idem do postele.

3
00:01:51,010 --> 00:01:52,178
Prečo si tu?

4
00:01:56,282 --> 00:01:57,517
Je to tak?

5
00:02:08,228 --> 00:02:09,829
Silou vesmíru.

6
00:02:26,312 --> 00:02:28,281
Už je to 1000 rokov.

7
00:02:29,449 --> 00:02:31,985
Len som chcel,
aby si sa ku mne vrátila.

8
00:02:33,520 --> 00:02:34,587
Neočakával som,

9
00:02:35,889 --> 00:02:37,824
že ma kvôli nemu

10
00:02:38,291 --> 00:02:39,659
- zase zradíš!
- Čo to robíš?

11
00:02:41,361 --> 00:02:42,595
Prvý minister Lu.

12
00:02:43,196 --> 00:02:44,497
Prvý minister Lu?

13
00:02:47,500 --> 00:02:48,334
Prvý minister Lu.

14
00:02:48,968 --> 00:02:50,036
Prvý minister Lu.

15
00:02:50,670 --> 00:02:51,905
Prvý minister Lu.

16
00:02:53,006 --> 00:02:55,175
Odkedy sa to vrátili spomienky,

17
00:02:55,775 --> 00:02:57,577
ma takto oslovuješ.

18
00:02:58,044 --> 00:02:59,112
Prvý minister Lu.

19
00:03:00,013 --> 00:03:02,482
Vždy som dúfal,
že ma oslovíš menom.

20
00:03:03,149 --> 00:03:04,350
Ale čo sa stalo?

21
00:03:05,652 --> 00:03:07,353
Ako oslovuješ jeho?

22
00:03:08,421 --> 00:03:09,689
Chung Kuei.

23
00:03:12,725 --> 00:03:13,893
Hsiao-ping.

24
00:03:15,195 --> 00:03:16,729
Celé tie roky,

........