1
00:01:06,360 --> 00:01:09,947
DOOM PATROL III.
6. díl

2
00:01:24,002 --> 00:01:27,214
<i>Když loď vklouzla</i>
<i>do časového proudu,</i>

3
00:01:27,297 --> 00:01:29,341
<i>Rity se zmocnil strach.</i>

4
00:01:40,310 --> 00:01:44,022
<i>Nebylo však cesty zpět.</i>
<i>Chtěla se stát hrdinkou.</i>

5
00:01:44,440 --> 00:01:47,067
<i>Když se ponořila</i>
<i>až ke kořenům vědomí...</i>

6
00:01:47,192 --> 00:01:48,277
Jsem Rita Farrová.

7
00:01:48,402 --> 00:01:51,363
<i>... rozkvetl před ní strom života.</i>

8
00:01:53,240 --> 00:01:54,950
<i>Jak si ho prohlížela,</i>

9
00:01:55,284 --> 00:01:59,371
<i>uvědomila si, jak málo si toho</i>
<i>ve svém životě sama zvolila.</i>

10
00:02:00,414 --> 00:02:03,208
<i>Kdy naposledy šla</i>
<i>za svým štěstím?</i>

11
00:02:08,922 --> 00:02:10,382
<i>Rita plakala</i>

12
00:02:10,507 --> 00:02:14,887
<i>a slzy, které jí ukanuly,</i>
<i>představovaly hanbu a lítost,</i>

13
00:02:15,304 --> 00:02:19,892
<i>všechny odsuzující pohledy</i>
<i>i velká příkoří, která prožila.</i>

14
00:02:21,560 --> 00:02:25,564
<i>A pak se přihodila</i>
<i>ta nejpozoruhodnější věc.</i>

15
00:02:25,647 --> 00:02:30,110
<i>S každou slzou, kterou uronila,</i>
<i>přišla o kousek své paměti.</i>

16
00:02:33,155 --> 00:02:36,700
<i>Ať už bývaly sny</i>
<i>a trápení této ženy jakékoli,</i>

17
00:02:36,784 --> 00:02:41,538
<i>když dorazila do roku 1917,</i>
<i>byla znovu nepopsaným listem.</i>

18
00:03:12,194 --> 00:03:17,533
Tak hele. Nebudu se štítit
ukázat vám, zač je toho loket!

19
00:03:17,741 --> 00:03:22,871
Pokud ale jen projíždíte,
dovolte, abych vás přivítala v Iowě.

20
00:03:24,373 --> 00:03:27,042
Jsem Betty Ann Bucklestoneová.

21
00:03:29,753 --> 00:03:32,881
-Smím si k vám odskočit?
-Nevím, zda tam doskočíte.

22
........