1
00:00:11,762 --> 00:00:14,181
Hugo, ani neuvěříš,

2
00:00:14,264 --> 00:00:18,268
jaký poklad teď z téhle bedny vytáhnu.

3
00:00:18,352 --> 00:00:19,353
{\an8}JANA EYROVÁ

4
00:00:19,436 --> 00:00:20,854
{\an8}NEWYORSKÁ UNIVERZITA

5
00:00:21,897 --> 00:00:23,232
{\an8}HLEDÁTE RÁJ?

6
00:00:25,192 --> 00:00:26,318
Starej časopis?

7
00:00:27,236 --> 00:00:29,112
Možná jsem to trochu přehnal.

8
00:00:30,113 --> 00:00:32,741
Proč přede mnou schováváš ten dopis?

9
00:00:34,117 --> 00:00:35,702
Ten není důležitý.

10
00:00:37,120 --> 00:00:39,248
Je to jen dlouhý nákupní seznam.

11
00:00:39,331 --> 00:00:42,668
Jak můžeš být ten nejbezohlednější
korporátní magnát světa

12
00:00:43,168 --> 00:00:45,003
a zároveň ten nejhorší lhář?

13
00:00:45,087 --> 00:00:48,632
Hugo, jsem plný rozporů.

14
00:00:48,715 --> 00:00:50,592
A taky nejsem.

15
00:00:52,469 --> 00:00:53,470
Pojď.

16
00:00:53,554 --> 00:00:57,474
No tak, řekni mi to. Je to dopis od Julie?

17
00:00:58,392 --> 00:01:01,103
- Co se s ní stalo?
- Opravdu to chceš vědět?

18
00:01:02,229 --> 00:01:03,939
No, tak spolupracuj.

19
00:01:04,022 --> 00:01:08,777
Zeptej se mě: „Jak se stanu úspěšným
jako modelka v tomhle časopise,

20
00:01:09,278 --> 00:01:12,406
kterou vidí a znají miliony lidí?“

21
00:01:12,489 --> 00:01:13,490
Prosím.

22
00:01:14,074 --> 00:01:15,617
Jak se stanu úspěšným

23
00:01:15,701 --> 00:01:18,912
jako ty modelky,
které vidí a znají miliony lidí?

24
00:01:18,996 --> 00:01:21,874
Jsem zklamaný, že se na to ptáš, Hugo.

........