1
00:00:10,010 --> 00:00:12,971
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,101 --> 00:00:19,394
<i>Viděli jste:</i>

3
00:00:22,605 --> 00:00:24,107
Co to děláš, Love?

4
00:00:24,190 --> 00:00:27,068
Ten kluk ti bude odvádět
pozornost od tvého syna.

5
00:00:28,361 --> 00:00:30,321
<i>Nemohu věznit, co ve mně dřímá.</i>

6
00:00:30,405 --> 00:00:33,450
<i>Musím to jen přikrmovat</i>
<i>a tak to držet pod kontrolou,</i>

7
00:00:33,533 --> 00:00:35,493
<i>ale ujistit se, že to zná hranice.</i>

8
00:00:36,161 --> 00:00:39,080
<i>Takže teď mám tebe, Marienne.</i>

9
00:00:40,081 --> 00:00:42,500
<i>Tentokrát to bude jiné.</i>

10
00:00:47,505 --> 00:00:49,507
VÝHODY BYTÍ ČEKANKOU

11
00:01:21,081 --> 00:01:24,375
Když si vyhledáš „nemehlo“,
bude u toho moje fotka.

12
00:01:26,252 --> 00:01:27,087
Dobře.

13
00:01:29,422 --> 00:01:33,259
<i>Tohle jsem se o tobě za posledních</i>
<i>pár dní dozvěděl, Marienne.</i>

14
00:01:34,719 --> 00:01:37,013
<i>Máš ráda věci,</i>
<i>které u tebe vyvolávají pocity.</i>

15
00:01:37,097 --> 00:01:41,810
<i>Jsi rozmarná a umělecká.</i>
<i>Nelíbí se ti, když něco dokonale ladí.</i>

16
00:01:41,893 --> 00:01:44,687
<i>Krásu nacházíš ve vadách.</i>

17
00:01:44,771 --> 00:01:46,523
<i>Nečekaných párech.</i>

18
00:01:46,606 --> 00:01:48,149
JERICHO BROWN
TRADICE

19
00:01:48,233 --> 00:01:51,111
<i>Jsi hluboká, uctivá, zakořeněná,</i>

20
00:01:51,945 --> 00:01:54,114
<i>ale zároveň dobrodružná.</i>

21
00:01:56,616 --> 00:02:00,453
<i>Ve zmatku se cítíš doma,</i>
<i>ale mám pocit, že ne svou vůlí.</i>

22
00:02:07,127 --> 00:02:10,130
<i>Staráš se o knihy a umění a mladé mozky,</i>

23
00:02:10,213 --> 00:02:12,507
<i>ale kdo se stará o tebe?</i>

........