1
00:00:01,000 --> 00:00:03,295
<i>Hovory o míru už jsou minulostí.</i>

2
00:00:03,378 --> 00:00:05,631
<i>Zbývá nám jediná možnost.</i>

3
00:00:05,714 --> 00:00:06,548
Válka.

4
00:00:06,632 --> 00:00:12,763
To tys povraždila vlastní lidi.
Tys zabila mou rodinu.

5
00:00:12,846 --> 00:00:14,806
Svůj lid jsi zradila naposled.

6
00:00:14,890 --> 00:00:16,015
To je puč?

7
00:00:16,099 --> 00:00:18,101
Děkuji ti za tvé služby.

8
00:00:19,478 --> 00:00:20,479
Počkat!

9
00:00:21,563 --> 00:00:22,773
Ona nosí dítě.

10
00:00:23,815 --> 00:00:26,443
Greenhillská rokle. Tam zaujmeme pozice.

11
00:00:26,527 --> 00:00:29,238
Jestli mají vidomé vojáky,
máme větší nevýhodu.

12
00:00:29,321 --> 00:00:31,198
Taky budeš mít vidomé vojáky.

13
00:00:31,281 --> 00:00:32,366
<i>Vy nejste vojáci.</i>

14
00:00:32,448 --> 00:00:35,369
<i>Ne, jsme děti královny. Je to i náš boj.</i>

15
00:00:35,452 --> 00:00:38,080
<i>Můj bratr stojí mezi námi a vítězstvím.</i>

16
00:00:38,163 --> 00:00:39,998
Bez ohledu na výsledek prohraju.

17
00:00:40,082 --> 00:00:42,334
Existuje-li lepší definice války,

18
00:00:43,961 --> 00:00:45,420
ještě jsem ji neslyšel.

19
00:00:45,921 --> 00:00:48,757
<i>Střetneme se v příkopech.
Tam budeme mít výhodu.</i>

20
00:00:48,841 --> 00:00:50,884
Tahle válka není o Trivantech a Paye.

21
00:00:50,968 --> 00:00:54,096
<i>Zrak se navrací. O tom tahle válka je.</i>

22
00:01:16,760 --> 00:01:17,761
Pal!

23
00:01:29,230 --> 00:01:30,482
Uzavřít brány.

24
00:01:46,247 --> 00:01:47,248
Haniwo!

25
........