1
00:00:01,000 --> 00:00:03,295
<i>Mierové rokovania sú vecou minulosti.</i>

2
00:00:03,378 --> 00:00:05,631
<i>Zostáva nám len jedna cesta vpred.</i>

3
00:00:05,714 --> 00:00:06,548
Vojna.

4
00:00:06,632 --> 00:00:12,763
To vy ste zavraždili vlastný ľud,
zavraždili ste moju rodinu.

5
00:00:12,846 --> 00:00:14,806
Svoj ľud si zradila naposledy.

6
00:00:14,890 --> 00:00:16,015
Ide o prevrat?

7
00:00:16,099 --> 00:00:18,101
Ďakujem za vašu službu.

8
00:00:19,478 --> 00:00:20,479
Počkať!

9
00:00:21,563 --> 00:00:22,773
Čaká dieťa.

10
00:00:23,815 --> 00:00:26,443
Greenhill Gap. Bude to naše stanovište.

11
00:00:26,527 --> 00:00:29,238
Ak naozaj majú vidiacich vojakov,
máme ešte väčšiu nevýhodu.

12
00:00:29,321 --> 00:00:31,198
Aj vy budete mať vidiacich vojakov.

13
00:00:31,281 --> 00:00:32,366
<i>Nie ste vojaci.</i>

14
00:00:32,448 --> 00:00:35,369
<i>Sme deti kráľovnej.
Je to aj náš boj.</i>

15
00:00:35,452 --> 00:00:38,080
<i>Medzi nami a víťazstvom
stojí môj vlastný brat.</i>

16
00:00:38,163 --> 00:00:39,998
Nech bude výsledok akýkoľvek, prehrám.

17
00:00:40,082 --> 00:00:42,334
Lepšiu definíciu vojny

18
00:00:43,961 --> 00:00:45,420
som ešte nepočul.

19
00:00:45,921 --> 00:00:47,381
<i>Budeme bojovať v zákopoch.</i>

20
00:00:47,464 --> 00:00:48,757
<i>Tam budeme mať výhodu.</i>

21
00:00:48,841 --> 00:00:50,884
Táto vojna nie je o Trivantes a Payi.

22
00:00:50,968 --> 00:00:54,096
<i>Zrak sa vracia.
O tom je táto vojna.</i>

23
00:01:16,760 --> 00:01:17,761
Páľte!

24
00:01:29,230 --> 00:01:30,482
Zatvorte brány.
........