1
00:02:49,333 --> 00:02:50,166
Tino!

2
00:02:51,500 --> 00:02:52,500
Soustřeď se!

3
00:02:54,833 --> 00:02:55,750
Jo, tuhle.

4
00:02:58,750 --> 00:03:01,958
Dobrý den. Ano, je moc dobrá.

5
00:03:02,041 --> 00:03:07,000
Jak se daří? Tady je vaše ryba.

6
00:03:31,041 --> 00:03:31,875
ŠETŘETE VODOU

7
00:03:31,958 --> 00:03:35,333
Angie, ryba je na stole.

8
00:03:41,583 --> 00:03:42,583
Za včerejšek,

9
00:03:43,958 --> 00:03:44,875
dnešek…

10
00:03:47,125 --> 00:03:48,125
a zítřek.

11
00:04:10,916 --> 00:04:13,416
SNĚTE

12
00:04:13,500 --> 00:04:16,375
ZŮSTAŇTE POKORNÍ

13
00:04:18,458 --> 00:04:20,833
Brzo. Slibuju.

14
00:05:20,833 --> 00:05:23,166
- Adrianusi, vzal sis svačinu?
- Nevím.

15
00:05:25,041 --> 00:05:28,541
Nevzal? Ale jo, určitě ji máš.

16
00:05:29,041 --> 00:05:31,666
POJĎME SPOLU NA OBĚD
TY ZVEŠ

17
00:05:31,750 --> 00:05:33,416
Co tady dělá ta holínka?

18
00:05:33,500 --> 00:05:34,416
Smrdí.

19
00:05:41,875 --> 00:05:44,916
Ne, dneska nemám. Promiňte.

20
00:05:49,625 --> 00:05:51,875
Zeptejte se za mnou. Prosím, běžte.

21
00:05:53,000 --> 00:05:53,916
Ne, madam!

22
00:06:01,375 --> 00:06:04,333
- Kreténe!
- Kreténe!

23
00:06:04,416 --> 00:06:05,416
Kreténe!

24
00:06:12,791 --> 00:06:14,541
Tak tohle fakt bolelo.

25
........