1
00:01:12,640 --> 00:01:13,840
Teplo, že?

2
00:01:14,600 --> 00:01:17,120
Až bude stát most,
bude to mnohem jednodušší.

3
00:01:17,840 --> 00:01:20,520
Most? Jaký most?

4
00:01:20,600 --> 00:01:23,640
Slyšel jsem, že se
přes Scheldt bude stavět most.

5
00:01:23,720 --> 00:01:27,080
Než se to stane,
uplyne ještě spousta vody.

6
00:01:28,000 --> 00:01:29,080
Ale já to slyšel.

7
00:01:30,240 --> 00:01:33,360
Jestli je to pravda, shodím vás do vody!

8
00:01:33,440 --> 00:01:34,440
Tady.

9
00:01:36,600 --> 00:01:40,000
Vyřiďte těm svým mostařům,
že nejdřív budou mít co dělat se mnou,

10
00:01:40,080 --> 00:01:42,160
s jáhnem z Waterhoeku.

11
00:01:43,520 --> 00:01:45,640
S jáhnem Broekem!

12
00:01:53,720 --> 00:01:57,160
{\an8}PODLE ROMÁNU STIJNA STREUVELSE

13
00:03:46,400 --> 00:03:49,560
Tamhle jsou! Vidím je!

14
00:03:49,640 --> 00:03:51,360
- Vážně?
- Už?

15
00:03:51,440 --> 00:03:54,880
Ano, vidím je tam! Vidím je!
Pojďte se podívat!

16
00:03:54,960 --> 00:03:56,720
Letos jsou tu brzy.

17
00:03:57,360 --> 00:03:59,360
Mami, pojď! Je tady táta.

18
00:03:59,440 --> 00:04:02,840
Už jsou tady!

19
00:04:03,360 --> 00:04:06,200
Dej mi to. To je od táty.

20
00:04:06,280 --> 00:04:09,400
Pojď, mami! Sieper je tady!

21
00:04:10,880 --> 00:04:12,080
Tamhle jsou!

22
00:04:12,160 --> 00:04:13,720
Táta! Tamhle jsou.

23
00:04:13,800 --> 00:04:15,040
Vidím je všechny!

24
00:04:15,120 --> 00:04:17,600
........