1
00:00:08,041 --> 00:00:11,945
Titulky 15.10.2021
Andrea1717

2
00:01:48,942 --> 00:01:51,511
- En-hsi. Zostaň, dobre?
- Nezasahuj.

3
00:01:52,912 --> 00:01:55,115
Nemáš s tým nič spoločne.

4
00:01:55,849 --> 00:01:58,051
Len si sa k tomu priplietol.

5
00:01:59,819 --> 00:02:00,820
Nezabudni,

6
00:02:00,887 --> 00:02:02,856
do tejto záležitosti nezasahuj.

7
00:02:03,389 --> 00:02:04,491
Dobre?

8
00:02:05,158 --> 00:02:06,826
Ako by som mohol,
keď sa to týka teba?

9
00:02:07,894 --> 00:02:10,063
Pre mňa už niet cesty späť.

10
00:02:12,232 --> 00:02:13,533
Ale pre teba je to iné.

11
00:02:15,168 --> 00:02:16,469
Prišla som sem,

12
00:02:17,170 --> 00:02:19,305
pretože som ťa naozaj chcela ochrániť.

13
00:02:20,807 --> 00:02:22,175
Pokiaľ ťa môžem zachrániť,

14
00:02:22,942 --> 00:02:24,410
už nemám čo ľutovať.

15
00:02:25,512 --> 00:02:27,313
Zachrániť mňa?

16
00:02:27,380 --> 00:02:29,516
Ak tu teraz zostaneš,
určite ťa ochránim.

17
00:02:32,018 --> 00:02:32,986
Teda,

18
00:02:33,486 --> 00:02:35,255
šéf určite pozná
spôsob ako ťa ochrániť.

19
00:02:36,589 --> 00:02:38,024
Nikto ma nemôže ochrániť.

20
00:02:40,560 --> 00:02:41,561
Pamätaj si,

21
00:02:42,395 --> 00:02:44,130
zajtra je Vyrovnanie deviatich hviezd.

22
00:02:44,531 --> 00:02:45,698
Pripomeň môjmu bratovi,

23
00:02:46,432 --> 00:02:47,600
ak to bude nutné,

24
00:02:47,667 --> 00:02:49,235
nech neprejavuje žiadnu milosť.
........