1
00:00:14,080 --> 00:00:17,152
Určila jsi čas mého konce, Diano.

2
00:00:17,160 --> 00:00:20,152
Ne, mne šlechtí zdrželnivost,

3
00:00:22,080 --> 00:00:26,153
moje dobrá vůle vůči bližnímu
je bezmezná, to je dáno.

4
00:00:28,000 --> 00:00:30,230
Má skromnost a pokora
jsou mým poznávacím znakem,

5
00:00:31,080 --> 00:00:32,991
má střízlivost je jedinečná

6
00:00:33,040 --> 00:00:35,077
a slavná jako Picasso.

7
00:00:35,120 --> 00:00:36,235
Přednosti vyšší třídy

8
00:00:37,000 --> 00:00:39,992
a velkých podniků vytvořily bohatství.

9
00:00:40,120 --> 00:00:45,069
PRAVDA PODLE SATANA

10
00:00:47,160 --> 00:00:50,994
... a ty jsi Satan, Diano, ty.

11
00:00:51,080 --> 00:00:54,072
Ty, Diano, tvoje přítomnost mě obklopuje,

12
00:00:54,120 --> 00:00:57,158
Jsi špinavá podvodnice,
která dělá můj život tak mizerným.

13
00:00:58,080 --> 00:01:00,117
A ne jenom můj!

14
00:01:05,200 --> 00:01:09,990
Přesto všechno jsem
do tebe stále blázen.

15
00:01:11,080 --> 00:01:13,117
Takhle se mi líbíš, Roiberte,

16
00:01:13,160 --> 00:01:15,231
Šílený a můj!

17
00:03:26,120 --> 00:03:29,078
Přestaň!

18
00:03:30,040 --> 00:03:32,031
Je mi z tebe zle, Roiberte!

19
00:04:09,080 --> 00:04:13,233
"Diana, blázen, lhářka,
pokrytec, podvonice..."

20
00:04:15,120 --> 00:04:18,238
"blázen, lhářka, pokrytec, podvodnice..."

21
00:04:19,080 --> 00:04:22,038
"Diana, blázen, lhářka,
pokrytec, podvodnice..."

22
00:04:47,040 --> 00:04:49,111
Zabij, Roiberte, zabij!

23
00:04:49,160 --> 00:04:51,037
Zabij!

24
00:05:04,080 --> 00:05:09,200
........