1
00:00:07,125 --> 00:00:09,083
00.30 - 45 MINUT PO ZASNOUBENÍ

2
00:00:09,166 --> 00:00:11,916
- Přišel strejda a ptal se po tetě.
- Nashle!

3
00:00:12,000 --> 00:00:14,541
A já: „To je tak milé! Teti!“

4
00:00:14,625 --> 00:00:16,291
- Teti!
- Fajn, tak zatím!

5
00:00:16,375 --> 00:00:17,541
- Ahoj.
- Moc děkuju.

6
00:00:17,625 --> 00:00:20,125
- Výtah!
- Zítra mi dej tu nakládanou zeleninu.

7
00:00:20,208 --> 00:00:22,041
- Jo. Jdeš?
- S mangem a limetkou.

8
00:00:22,125 --> 00:00:24,000
To je Maruti!

9
00:00:25,333 --> 00:00:27,166
Všimli si toho?

10
00:00:27,250 --> 00:00:29,625
Vždyť byli pod obraz.

11
00:00:30,291 --> 00:00:31,333
Proč je to Maruti Su…

12
00:00:31,416 --> 00:00:33,166
- Suzuki.
- Neumím to vyslovit.

13
00:00:33,250 --> 00:00:35,333
Chce se mi spát a musím na záchod.

14
00:00:35,416 --> 00:00:38,125
- Anmol a Akaš jsou fajn pár.
- Jo.

15
00:00:38,208 --> 00:00:40,416
Anmol a Akaš? Akaš a Nandini.

16
00:00:41,333 --> 00:00:42,541
Anmol je ten malý.

17
00:00:42,625 --> 00:00:45,625
No jistě! Děkuju, synku.

18
00:00:47,375 --> 00:00:49,750
Všichni jejich přátelé byli velmi slušní.

19
00:00:49,833 --> 00:00:52,666
I po tom všem alkoholu
se nikdo nechoval nevhodně.

20
00:00:52,750 --> 00:00:54,708
To se dalo poznat už od pohledu.

21
00:00:55,958 --> 00:00:58,958
Vidím, že on každou chvíli usne.

22
00:00:59,625 --> 00:01:00,458
Je pozdě.

23
00:01:01,250 --> 00:01:04,458
Satiš by býval šel spát
už před půl hodinou.
........