1
00:00:06,166 --> 00:00:09,500
Popojeď. Ještě kousek. Stačí.

2
00:00:09,583 --> 00:00:12,458
- Cos říkal?
<i>- Kolik čističek vzduchu nakládáš?</i>

3
00:00:12,541 --> 00:00:14,750
<i>Už pět minut slyším jen „popojeď”.</i>

4
00:00:14,833 --> 00:00:18,125
Šedesát. Instalujeme ty čističky
na všech ambasádách.

5
00:00:18,208 --> 00:00:20,166
Štěstěna se na mě usmívá.

6
00:00:20,250 --> 00:00:23,416
Další taková objednávka,
a přijel bych do Finska za tebou.

7
00:00:23,500 --> 00:00:27,458
- Paráda. Jsi borec.
<i>- Jde to dobře. To je tak všechno.</i>

8
00:00:28,375 --> 00:00:32,583
<i>- Jak je ti po návratu?</i>
- Jen vstřebávám slunce.

9
00:00:32,666 --> 00:00:34,666
<i>Je fajn, že jsme oba za vodou, co?</i>

10
00:00:34,750 --> 00:00:37,125
Abych byl upřímný…

11
00:00:37,750 --> 00:00:40,083
s návratem jsem váhal.

12
00:00:40,833 --> 00:00:42,583
<i>Ale je fajn, že ses vrátil.</i>

13
00:00:42,666 --> 00:00:45,958
<i>Kdo žije v těch studených zemích,</i>
<i>začne být bledý jak těsto.</i>

14
00:00:46,041 --> 00:00:47,416
<i>- Že jo?</i>
- Jo.

15
00:00:50,208 --> 00:00:53,416
- Tady je větší zábava.
<i>- Jo, máš recht.</i>

16
00:00:53,500 --> 00:00:55,833
<i>Už nemusíš dřít na Sanketa.</i>

17
00:00:55,916 --> 00:01:00,166
<i>Teď můžu hrdě říkat,</i>
<i>že mýho bráchu přijali do IMRC.</i>

18
00:01:00,250 --> 00:01:02,166
<i>Musels fakt makat.</i>

19
00:01:02,250 --> 00:01:04,958
Ale o žádný přijetí nešlo. Nejsem student.

20
00:01:05,041 --> 00:01:06,291
<i>Takže je z tebe profesor?</i>

21
00:01:06,375 --> 00:01:08,666
<i>Profesor na IMRC bez doktorátu?</i>

22
00:01:09,500 --> 00:01:11,458
Ne, nejsem profesor…

23
00:01:11,541 --> 00:01:13,208
Tak co tam děláš, mizero?
........