1
00:00:10,218 --> 00:00:11,428
<i>POPELKA</i>

2
00:00:11,511 --> 00:00:15,724
<i>Kdysi dávno žila krásná dívka,</i>
<i>kterou trápila zlá macecha.</i>

3
00:00:17,017 --> 00:00:20,061
<i>Pak jí kmotřička víla</i>
<i>splnila přání jít na ples,</i>

4
00:00:20,520 --> 00:00:24,024
<i>kde úderem půlnoci</i>
<i>ztratila skleněný střevíček.</i>

5
00:00:24,733 --> 00:00:28,570
<i>Ale našel ho princ,</i>
<i>a když ji konečně nalezl,</i>

6
00:00:28,653 --> 00:00:31,364
<i>zamilovali se a žili šťastně až do smrti.</i>

7
00:00:31,948 --> 00:00:33,033
<i>Ten příběh znáte.</i>

8
00:00:33,742 --> 00:00:35,493
<i>Nebo možná znáte tento příběh.</i>

9
00:00:35,994 --> 00:00:39,205
<i>Byla jedna krásná dívka,</i>
<i>kterou trápila zlá macecha.</i>

10
00:00:39,914 --> 00:00:41,541
<i>Pak jí kouzelné rybí kosti</i>

11
00:00:41,624 --> 00:00:44,085
<i>splnily přání jít na novoroční festival,</i>

12
00:00:44,586 --> 00:00:47,005
<i>kde ztratila svou maličkou zlatou botku.</i>

13
00:00:47,505 --> 00:00:50,925
<i>Ale našel ji král,</i>
<i>a když ji konečně nalezl,</i>

14
00:00:51,009 --> 00:00:53,762
<i>zamilovali se a žili šťastně až do smrti.</i>

15
00:00:54,387 --> 00:00:56,097
<i>A její zlou macechu</i>

16
00:00:56,181 --> 00:00:58,349
<i>rozdrtily kameny v jeskyni.</i>

17
00:00:59,225 --> 00:01:02,479
<i>V Řecku se kdysi vyprávěl podobný příběh.</i>

18
00:01:02,562 --> 00:01:06,816
<i>Až na to, že tato krásná</i>
<i>a utiskovaná dívka se koupala v řece,</i>

19
00:01:06,900 --> 00:01:09,819
<i>když tu přiletěl orel a ukradl jí sandál,</i>

20
00:01:09,903 --> 00:01:13,364
<i>který příhodně upustil do klína králi.</i>

21
00:01:13,865 --> 00:01:16,367
<i>Pozor, spoiler: Když ji konečně nalezl,</i>

22
00:01:16,451 --> 00:01:19,454
<i>zamilovali se a žili šťastně až do smrti.</i>

23
00:01:20,747 --> 00:01:22,499
<i>Takových příběhů je spousta.</i>

24
........