1
00:00:41,242 --> 00:00:43,035
Proč mě nenecháš na pokoji?

2
00:00:43,119 --> 00:00:45,329
Nech mě být!

3
00:01:02,163 --> 00:01:04,332
{\an8}O ROK POZDĚJI

4
00:01:04,415 --> 00:01:05,667
{\an8}NA PRODEJ
PRODÁNO

5
00:01:05,850 --> 00:01:07,059
{\an8}REALITY

6
00:01:07,143 --> 00:01:10,188
{\an8}Bože, miluju svůj nový pokoj.

7
00:01:10,271 --> 00:01:13,441
{\an8}- Cože?
- Říkám, že miluju svůj nový pokoj.

8
00:01:13,524 --> 00:01:15,443
{\an8}Vybrala sis, aniž by ses mě zeptala?

9
00:01:15,526 --> 00:01:17,487
Tys řekla: „Dělej si, co chceš.“

10
00:01:17,570 --> 00:01:20,823
{\an8}- Ale tenhle má vlastní koupelnu.
- Jo, to je super, co?

11
00:01:20,907 --> 00:01:23,784
{\an8}To je kravina.
Proč se mě nikdo nezeptá, co chci?

12
00:01:23,868 --> 00:01:25,077
{\an8}Jen trucuješ, brečíš

13
00:01:25,161 --> 00:01:26,579
{\an8}- a seš jako spratek.
- Mlč.

14
00:01:26,662 --> 00:01:28,247
- Ty mlč.
- To není fér...

15
00:01:28,331 --> 00:01:29,874
- Dost.
- Ten pokoj si zasloužím.

16
00:01:29,957 --> 00:01:31,667
Byl to náročný den.

17
00:01:31,751 --> 00:01:34,045
{\an8}Dobře? To stačí.

18
00:01:34,128 --> 00:01:35,630
Proč má větší ložnici?

19
00:01:35,713 --> 00:01:37,215
Po lakrosu musím do vany.

20
00:01:37,298 --> 00:01:40,510
{\an8}- Odkdy tu má hlavní slovo, mami?
- Kilee.

21
00:01:41,552 --> 00:01:42,803
{\an8}Jasně, seš na její straně.

22
00:01:42,887 --> 00:01:46,098
{\an8}Nejsem na ničí straně.
Jen se snažím vyjednat mír.

23
00:01:46,182 --> 00:01:48,267
Táta by to takhle neudělal.
........