1
00:00:07,529 --> 00:00:09,510
<i>Proboha.</i>

2
00:00:09,853 --> 00:00:11,128
<i>No tak.
Jdeme, jdeme.</i>

3
00:00:11,272 --> 00:00:13,056
<i>Kde je Josh?</i>

4
00:00:13,100 --> 00:00:14,840
<i>Ne!</i>

5
00:00:14,884 --> 00:00:16,842
<i>Uteč!</i>

6
00:00:16,886 --> 00:00:18,122
<i>Mami!</i>

7
00:00:18,366 --> 00:00:21,586
<i>- Joshi!
- Kde to sakra jsme?</i>

8
00:00:21,630 --> 00:00:24,111
<i>Co se děje, tati?</i>

9
00:00:24,154 --> 00:00:25,938
<i>Myslím, že jsem tam dole
viděl vašeho drona.</i>

10
00:00:25,982 --> 00:00:28,593
<i>Má na ocase číslo 9300NN?</i>

11
00:00:28,637 --> 00:00:30,291
<i>Jak to sakra může vědět?</i>

12
00:00:30,334 --> 00:00:32,336
<i>Nevím, ale musíme
si ho proklepnout.</i>

13
00:00:32,380 --> 00:00:33,668
<i>Můj snubní prsten, je pryč.</i>

14
00:00:33,711 --> 00:00:35,078
<i>Musel mi spadnout v lese.</i>

15
00:00:35,122 --> 00:00:37,362
<i>Měla máma ráno na krku
řetízek s prstenem?</i>

16
00:00:37,646 --> 00:00:39,283
<i>Ano měla. Proč?</i>

17
00:00:39,971 --> 00:00:41,196
<i>Jak je tohle vůbec možné?</i>

18
00:00:42,216 --> 00:00:43,695
<i>Tati!</i>

19
00:00:43,739 --> 00:00:44,942
<i>Ne!</i>

20
00:00:47,656 --> 00:00:49,031
<i>Pomoc!</i>

21
00:00:49,074 --> 00:00:50,572
<i>Jsou tu antibiotika
pro vašeho syna.</i>

22
00:00:50,615 --> 00:00:53,053
<i>- Co se děje?
- Tohle jsou Hollywood Hills.</i>

23
00:00:53,096 --> 00:00:56,056
<i>A támhle taky. Myslím,
že jsme stále v Los Angeles.</i>

........