1
00:00:11,762 --> 00:00:14,181
Hugo, neuveríš,

2
00:00:14,264 --> 00:00:18,268
aký ďalší poklad z tejto truhlice odhalím.

3
00:00:21,897 --> 00:00:23,232
HĽADÁTE RAJ?

4
00:00:25,192 --> 00:00:26,318
Starý časopis?

5
00:00:27,236 --> 00:00:29,112
Dobre, možno som to trochu prehnal.

6
00:00:30,113 --> 00:00:32,741
A čo ten list,
ktorý si chcel predo mnou ukryť?

7
00:00:34,117 --> 00:00:35,702
Nie je dôležitý.

8
00:00:37,120 --> 00:00:39,248
Starý prací zoznam potravín.

9
00:00:39,331 --> 00:00:42,668
Ako môžeš byť
najtvrdší firemný magnát na svete,

10
00:00:43,168 --> 00:00:45,003
no zároveň aj najhorší klamár na svete?

11
00:00:45,087 --> 00:00:48,632
Hugo, mám samé
protichodné vlastnosti.

12
00:00:48,715 --> 00:00:50,592
A tiež, nie som.

13
00:00:52,469 --> 00:00:53,470
Poďme.

14
00:00:53,554 --> 00:00:57,474
No tak, povedz.
Je to nejaký list od Julie, alebo tak?

15
00:00:58,392 --> 00:00:59,768
Čo sa s ňou vlastne stalo?

16
00:00:59,852 --> 00:01:01,103
Chceš to naozaj vedieť?

17
00:01:02,229 --> 00:01:03,939
Tak sa tvár, že spolupracuješ.

18
00:01:04,022 --> 00:01:08,777
Spýtaj sa: „Ako môžem byť úspešný
ako modelka v časopise,

19
00:01:09,278 --> 00:01:12,406
ktorú poznajú a sledujú milióny ľudí?“

20
00:01:12,489 --> 00:01:13,490
Do toho.

21
00:01:14,074 --> 00:01:15,617
Ako môžem byť úspešný

22
00:01:15,701 --> 00:01:18,912
ako modelky,
ktoré poznajú a sledujú milióny ľudí?

23
00:01:18,996 --> 00:01:21,874
Som taký sklamaný,
že sa ma na to pýtaš, Hugo.

24
........