1
00:00:24,416 --> 00:00:29,546
ČÁST PRVNÍ
SVĚT

2
00:00:36,177 --> 00:00:37,762
<i>Byli jsme kdysi lidstvo.</i>

3
00:00:40,557 --> 00:00:41,599
<i>Byli jsme lidé.</i>

4
00:00:48,982 --> 00:00:49,816
<i>A teď…</i>

5
00:00:51,609 --> 00:00:53,319
<i>nejsme ničím víc než škůdci.</i>

6
00:00:55,530 --> 00:00:56,823
<i>Havěť.</i>

7
00:00:57,574 --> 00:00:59,743
<i>Přišli nás vyhladit.</i>

8
00:01:04,622 --> 00:01:06,624
<i>Vzali nám naši historii a kulturu.</i>

9
00:01:07,375 --> 00:01:10,462
<i>Pokryli dominanty naší kultury</i>
<i>umírajícími lidmi.</i>

10
00:01:11,379 --> 00:01:14,007
<i>Kvílení smrti se neslo na míle daleko.</i>

11
00:01:16,634 --> 00:01:19,929
<i>Pro ty, co přežijí,</i>
<i>budují jakési chovné stanice.</i>

12
00:01:21,222 --> 00:01:23,516
<i>Ti, co utekli, říkají, že je to peklo.</i>

13
00:01:24,476 --> 00:01:28,646
<i>Lidi se stávají nějakými</i>
<i>náhradními inkubátory pro jejich mladé.</i>

14
00:01:35,236 --> 00:01:38,031
<i>Když přišli, zabíjeli nás ve vlnách.</i>

15
00:01:40,742 --> 00:01:43,661
<i>Postavili jakési megastavby,</i>
<i>které chrlí metan,</i>

16
00:01:44,871 --> 00:01:46,706
<i>a vytváří jejich atmosféru.</i>

17
00:01:50,835 --> 00:01:53,671
<i>Zaseli svou úrodu,</i>
<i>vysávají náš rostlinný život.</i>

18
00:01:53,755 --> 00:01:56,466
<i>Zvýšili globální teplotu</i>
<i>a naše města se zatopila.</i>

19
00:01:59,719 --> 00:02:03,640
<i>Vedli válku na Zemi. Zapálili naše lesy.</i>

20
00:02:04,808 --> 00:02:06,309
<i>Už tak je těžké dýchat.</i>

21
00:02:07,519 --> 00:02:10,146
<i>A je nemožné dýchat,</i>
<i>kdy jste poblíž věžím.</i>

22
00:02:13,149 --> 00:02:13,983
<i>Krysy.</i>

23
00:02:15,318 --> 00:02:16,152
<i>Hmyz.</i>

........