1
00:00:14,708 --> 00:00:19,833
ČÁST PRVNÍ
SVĚT

2
00:00:26,458 --> 00:00:28,041
<i>Byli jsme kdysi lidstvo.</i>

3
00:00:30,833 --> 00:00:31,874
<i>Byli jsme lidé.</i>

4
00:00:39,250 --> 00:00:40,083
<i>A teď…</i>

5
00:00:41,874 --> 00:00:43,582
<i>nejsme ničím víc než škůdci.</i>

6
00:00:45,791 --> 00:00:47,083
<i>Havěť.</i>

7
00:00:47,833 --> 00:00:50,000
<i>Přišli nás vyhladit.</i>

8
00:00:54,874 --> 00:00:56,874
<i>Vzali nám naši historii a kulturu.</i>

9
00:00:57,624 --> 00:01:00,708
<i>Pokryli dominanty naší kultury</i>
<i>umírajícími lidmi.</i>

10
00:01:01,624 --> 00:01:04,250
<i>Kvílení smrti se neslo na míle daleko.</i>

11
00:01:06,874 --> 00:01:10,166
<i>Pro ty, co přežijí,</i>
<i>budují jakési chovné stanice.</i>

12
00:01:11,457 --> 00:01:13,749
<i>Ti, co utekli, říkají, že je to peklo.</i>

13
00:01:14,708 --> 00:01:18,874
<i>Lidi se stávají nějakými</i>
<i>náhradními inkubátory pro jejich mladé.</i>

14
00:01:25,457 --> 00:01:28,250
<i>Když přišli, zabíjeli nás ve vlnách.</i>

15
00:01:30,958 --> 00:01:33,874
<i>Postavili jakési megastavby,</i>
<i>které chrlí metan,</i>

16
00:01:35,083 --> 00:01:36,916
<i>a vytváří jejich atmosféru.</i>

17
00:01:41,041 --> 00:01:43,874
<i>Zaseli svou úrodu,</i>
<i>vysávají náš rostlinný život.</i>

18
00:01:43,958 --> 00:01:46,666
<i>Zvýšili globální teplotu</i>
<i>a naše města se zatopila.</i>

19
00:01:49,916 --> 00:01:53,833
<i>Vedli válku na Zemi. Zapálili naše lesy.</i>

20
00:01:55,000 --> 00:01:56,499
<i>Už tak je těžké dýchat.</i>

21
00:01:57,708 --> 00:02:00,333
<i>A je nemožné dýchat,</i>
<i>kdy jste poblíž věžím.</i>

22
00:02:03,333 --> 00:02:04,166
<i>Krysy.</i>

23
00:02:05,499 --> 00:02:06,333
<i>Hmyz.</i>

........