1
00:00:14,000 --> 00:00:15,000
(CC BY-NC-SA 4.0)

2
00:00:15,500 --> 00:00:17,500
pro www.TiTulky.com
XNDRW

3
00:01:04,625 --> 00:01:05,792
Hale!

4
00:01:08,950 --> 00:01:09,950
Co to znamená?

5
00:01:11,049 --> 00:01:12,952
To znamená, že už jsme tu byli.

6
00:01:14,930 --> 00:01:15,930
Prožíváme to znovu.

7
00:01:17,530 --> 00:01:18,530
Celé.

8
00:01:19,849 --> 00:01:21,410
Znovu a znovu.

9
00:01:21,530 --> 00:01:24,133
Zdá se, že čas si naše utrpení oblíbil.

10
00:01:25,239 --> 00:01:26,929
Nebo nám stále dává šanci.

11
00:01:27,049 --> 00:01:28,390
Sanders tu stále je.

12
00:01:28,510 --> 00:01:30,310
Poslední kapsle je zabezpečena.

13
00:01:30,430 --> 00:01:31,980
Potřebujeme ho víc, než co jiného.

14
00:01:33,418 --> 00:01:34,424
Přišel o rozum.

15
00:01:34,545 --> 00:01:36,306
Je naše jediná šance na to se odsud dostat.

16
00:01:36,579 --> 00:01:37,579
Potřebujme energii.

17
00:01:38,396 --> 00:01:39,653
Potřebujme čas na tvorbu plánu.

18
00:01:40,875 --> 00:01:42,200
Loď se vypíná příliš rychle.

19
00:01:42,321 --> 00:01:43,342
A co?

20
00:01:43,463 --> 00:01:44,729
To nic neuděláme?

21
00:01:44,849 --> 00:01:45,849
Zapomeň na Sanderse.

22
00:01:47,510 --> 00:01:49,571
Proč by to tentokrát mělo být jiné?

23
00:01:49,691 --> 00:01:53,160
Protože musím věřit, že můžeme něco změnit.

24
00:01:53,280 --> 00:01:54,583
Pro to se můžeme rozhodnout.

25
00:01:58,900 --> 00:01:59,900
Musíme to zkusit.
........