1
00:00:05,360 --> 00:00:09,490
SPI International
uvádza

2
00:00:12,660 --> 00:00:16,790
VRESKOT

3
00:00:22,000 --> 00:00:23,750
-Haló?
-Haló?

4
00:00:23,920 --> 00:00:26,130
-Áno?
-Kto je to?

5
00:00:26,550 --> 00:00:28,880
-Koho voláte?
-Aké máte číslo?

6
00:00:29,010 --> 00:00:31,800
-Aké číslo voláte?
-Neviem.

7
00:00:32,180 --> 00:00:34,420
-Asi máte zlé číslo.
-Naozaj?

8
00:00:34,520 --> 00:00:36,180
To nič, to sa stáva.

9
00:00:45,320 --> 00:00:48,650
-Haló?
-Prepáčte, asi som vytočil zlé číslo.

10
00:00:48,780 --> 00:00:52,070
-Tak prečo mi opäť voláte?
-Aby som sa ospravedlnil.

11
00:00:52,450 --> 00:00:54,410
Ja vám to odpúšťam.
Majte sa.

12
00:00:54,490 --> 00:00:56,570
-Počkajte, nezavesujte.
-Čože?

13
00:00:56,830 --> 00:01:01,330
-Chcem sa s vami chvíľu rozprávať.
-Na to sú iná čísla. Dovi.

14
00:01:23,020 --> 00:01:25,640
-Haló?
-Prečo sa nechceš rozprávať?

15
00:01:26,190 --> 00:01:29,640
-Kto je to?
-Najskôr mi povedz svoje meno.

16
00:01:30,110 --> 00:01:31,740
To asi nie.

17
00:01:33,030 --> 00:01:36,950
-Čo sú to za zvuky? -Pukance.
-Ty si robíš pukance?

18
00:01:37,290 --> 00:01:40,870
-Ja jem pukance iba v kine.
-Idem teraz pozerať video.

19
00:01:41,040 --> 00:01:42,670
A čo?

20
00:01:42,790 --> 00:01:46,790
-Taký strašidelný film.
-Máš rada strašidelné filmy?

21
00:01:47,420 --> 00:01:50,540
-Ktorý je tvoj obľúbený?
-Ja neviem.
........