1
00:00:09,022 --> 00:00:13,050
<i>- V minulých dílech jste viděli...
- Přemýšlela jsem o Silasovi,</i>

2
00:00:13,060 --> 00:00:16,080
- na co bychom ho mohli využít.
- Jméno? <i>- Silas. Tvoje?</i>

3
00:00:16,090 --> 00:00:19,240
<i>- Dennis.</i> - Jennifer Mallicková
je má dcera. Zrovna se vrátila.

4
00:00:19,250 --> 00:00:21,690
Lyla mi řekla, že tě tu
provedla. Tak co si myslíš?

5
00:00:21,700 --> 00:00:24,140
<i>Myslela jsem si, že tu
bude víc věží a bojoví psi.</i>

6
00:00:24,200 --> 00:00:26,780
Chtělas mě zachránit.
Proto jsem se vrátil.

7
00:00:26,840 --> 00:00:29,600
- Haló?
- Jaks mě našel?

8
00:00:30,180 --> 00:00:32,550
<i>- Haló? Felixi?</i>
- Eltone? Seš to ty?

9
00:00:32,600 --> 00:00:35,200
<i>Našel jsem Percyho, ale je zraněný.</i>

10
00:00:35,780 --> 00:00:37,490
To ona mě postřelila.

11
00:01:33,690 --> 00:01:35,350
Pusťme se do toho.

12
00:01:35,400 --> 00:01:37,380
<i>edna.cz/the-walking-dead-world-beyond</i>

13
00:01:37,390 --> 00:01:38,730
<i>přeložili joyeux a Xavik</i>

14
00:01:55,860 --> 00:01:58,000
Pořád ho můžeme najít.

15
00:02:02,260 --> 00:02:06,000
To, že jsme přišli o Silasovy věci,
neznamená, že ho nebudeme hledat.

16
00:02:06,510 --> 00:02:08,660
A to tvrdil jako kdo?

17
00:02:09,400 --> 00:02:12,620
Museli jsme to tam nechat,
jinak by nás sežrali duťáci.

18
00:02:12,730 --> 00:02:16,290
Aspoň jsme pak najednou
narazili na Terezku.

19
00:02:16,930 --> 00:02:20,930
- Terezka?
- Vypadá jak Terezka.

20
00:02:21,180 --> 00:02:22,780
Jo.

21
00:02:23,350 --> 00:02:26,440
Pro někoho je to ztracenej kůň,
pro nás je to Terezka.

22
00:02:28,000 --> 00:02:30,240
Hlavní je,
........