1
00:00:09,026 --> 00:01:02,096
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:11,170 --> 00:00:13,138
Říkal jste, že jediná cesta,
jak se zbavit prokletí,

3
00:00:13,138 --> 00:00:16,099
je vrátit knihu nemrtvým.
Je u Mary Dennisonové.

4
00:00:16,160 --> 00:00:18,530
Jdu si pro tebe, démone.
Useknu ti hlavu.

5
00:00:18,540 --> 00:00:20,070
<i>Včera večer jsem viděla svého otce.</i>

6
00:00:20,080 --> 00:00:22,490
To není možné.
Jsi to opravdu ty?

7
00:00:22,510 --> 00:00:23,990
Bratranec Stephen
je pořád někde tam venku.

8
00:00:24,000 --> 00:00:25,370
Víš, čeho je schopen.

9
00:00:25,380 --> 00:00:26,380
Ne!

10
00:00:27,090 --> 00:00:29,910
- Dal jsem Loe tu knihu.
- Loo!

11
00:00:29,930 --> 00:00:34,170
De Vermis Mysteriis
si našla cestu domů.

12
00:00:34,180 --> 00:00:35,710
Koho tam máte?

13
00:00:35,720 --> 00:00:38,130
- To je Mary.
- Pusťte mě!

14
00:00:41,190 --> 00:00:42,280
Georgi!

15
00:00:44,026 --> 00:00:45,270
<i>Aby se stali nemrtvými,</i>

16
00:00:45,590 --> 00:00:48,018
<i>napili se upíří krve.</i>

17
00:00:48,020 --> 00:00:52,100
<i>Když zemřeš, vrátíš se jako oni.</i>

18
00:00:52,110 --> 00:00:55,010
Pojedeme do Jeruzalému
bojovat s Jacobem.

19
00:00:55,040 --> 00:00:58,980
<i>Jakmile otevřu tuto knihu,
nesmí se zavřít.</i>

20
00:00:58,990 --> 00:01:01,450
Pokud je hned nezastavíme,
uvrhnout náš svět do temnoty.

21
00:01:01,470 --> 00:01:03,240
<i>Každý z nás zemře.</i>

22
00:01:03,250 --> 00:01:06,700
<i>Každá stránka musí být přečtena,
aby mohl Červ povstat.</i>

........