1
00:00:04,521 --> 00:00:06,221
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:06,223 --> 00:00:08,167
- Kdo jste?
- Jsme duchové.

3
00:00:08,169 --> 00:00:10,159
Většina duší přechází
do posmrtného života,

4
00:00:10,161 --> 00:00:12,814
ale my jsme ti nešťastníci,
prokleti ke strávení věčnosti...

5
00:00:12,816 --> 00:00:14,142
A je pryč.

6
00:00:14,144 --> 00:00:15,796
Co se teď stane s domem?

7
00:00:15,798 --> 00:00:18,625
- Tohle je obří.
- A je to celý naše.

8
00:00:18,627 --> 00:00:19,713
To musí být oni.

9
00:00:19,715 --> 00:00:21,106
Noví majitelé domu.

10
00:00:21,608 --> 00:00:22,699
Dávej pozor!

11
00:00:27,201 --> 00:00:29,027
Bože můj, Sam! Sam!

12
00:00:29,029 --> 00:00:31,290
Vypadá to, že vás vaše nehoda
přivedla tak blízko smrti,

13
00:00:31,292 --> 00:00:33,335
že jste nějak získala schopnost

14
00:00:33,337 --> 00:00:34,989
skutečně vidět mrtvé lidi.

15
00:00:34,991 --> 00:00:36,569
Jsou tady.
Jsou přímo za tebou.

16
00:00:36,571 --> 00:00:37,670
Ahoj!

17
00:00:38,272 --> 00:00:39,602
Nikoho nevidím.

18
00:00:39,604 --> 00:00:41,026
Tady dole je banda zombií.

19
00:00:41,028 --> 00:00:43,476
Zombií?
Zombie nejsou skutečné.

20
00:00:43,478 --> 00:00:44,433
Jsme duchové.

21
00:00:44,435 --> 00:00:45,521
Dobře, fajn.

22
00:00:45,523 --> 00:00:46,727
Vidím vás všechny.

23
00:00:46,729 --> 00:00:48,624
Připouštím vaši existenci.
Šťastní?

........