1
00:01:22,440 --> 00:01:25,750
- Dobrý den.
- Dobrý den.

2
00:01:25,750 --> 00:01:30,280
Vítej. Už jsme připravené.

3
00:01:30,280 --> 00:01:33,770
Děkuju za pozvání,
abych šla s vámi do chrámu.

4
00:01:33,770 --> 00:01:35,970
Nejsi už přeci cizí.

5
00:01:35,970 --> 00:01:39,860
Když jsem byla v nemocnici,
navštěvovala jsi mě.

6
00:01:40,920 --> 00:01:44,830
Tak pojďme, ať nečeká.

7
00:01:44,830 --> 00:01:46,900
Pojďme.

8
00:01:47,730 --> 00:01:49,980
- Vezmi tohle.
- Dobře.

9
00:02:00,020 --> 00:02:03,890
To je otec Thong.
Je to bratr mé matky.

10
00:02:03,890 --> 00:02:06,300
Je mnichem už dlouho.

11
00:02:11,570 --> 00:02:14,440
Žehnám ti.

12
00:02:15,680 --> 00:02:17,940
Tak ty jsi Run.

13
00:02:19,660 --> 00:02:23,480
Maha o tobě často mluví.

14
00:02:26,070 --> 00:02:30,100
A co o mně říkal?

15
00:02:30,990 --> 00:02:33,920
Samé dobré věci.

16
00:02:36,370 --> 00:02:40,908
Ale taky se zmínil,

17
00:02:40,908 --> 00:02:44,840
že teď nemáš dobrý rok.

18
00:02:44,840 --> 00:02:51,230
Měla bys dávat milodary,
ať tu smůlu zažehnáš.

19
00:02:52,640 --> 00:02:55,680
A s tvou spřízněnou duší

20
00:02:55,680 --> 00:02:58,630
se vaše osudy posílí.

21
00:02:59,880 --> 00:03:02,300
Spřízněnou duší?

22
00:03:10,180 --> 00:03:14,120
Kratingu, řekni jí to.

23
00:03:15,360 --> 00:03:17,160
Dobře.

24
00:03:18,120 --> 00:03:20,800
........