1
00:00:12,625 --> 00:00:14,208
<i>Jsme všude kolem vás.</i>

2
00:00:16,583 --> 00:00:18,583
<i>Žijeme přímo vám pod nosem…</i>

3
00:00:20,583 --> 00:00:22,083
<i>a vy nic netušíte.</i>

4
00:00:23,916 --> 00:00:26,625
<i>Za starých časů to bylo jednodušší.</i>

5
00:00:27,750 --> 00:00:29,208
<i>My lovili vás</i>

6
00:00:29,958 --> 00:00:31,750
<i>a vy jste lovili nás.</i>

7
00:00:33,541 --> 00:00:34,625
<i>V Los Angeles</i>

8
00:00:35,541 --> 00:00:39,250
<i>nikdo nebojoval víc než Boyle Heights.</i>

9
00:00:41,500 --> 00:00:43,791
<i>Takže jsme uzavřeli příměří,</i>

10
00:00:43,875 --> 00:00:47,458
<i>abychom udrželi mír</i>
<i>mezi naším a vaším druhem.</i>

11
00:00:47,541 --> 00:00:49,416
<i>Žili jsme v tajnosti</i>

12
00:00:49,500 --> 00:00:52,583
<i>a přesvědčili jste se,</i>
<i>že jste nikdy nevěřili.</i>

13
00:00:52,708 --> 00:00:54,208
<i>Zapomněli jste se bát.</i>

14
00:00:54,791 --> 00:00:58,958
<i>Psali jste knihy a točili filmy</i>
<i>a většinu detailů jste přehlédli,</i>

15
00:00:59,541 --> 00:01:01,125
<i>zatímco my jsme bohatli</i>

16
00:01:01,208 --> 00:01:03,958
<i>a získávali moc rychleji,</i>
<i>než vůbec tušíte.</i>

17
00:01:04,958 --> 00:01:08,125
<i>Někteří dodnes příměří dodržují</i>

18
00:01:08,208 --> 00:01:09,750
<i>a udržují naše tajemství.</i>

19
00:01:09,833 --> 00:01:12,458
<i>Pokud dodržíme tři pravidla.</i>

20
00:01:12,541 --> 00:01:15,041
<i>Nedovolte, aby lidé věděli, že existujeme,</i>

21
00:01:15,125 --> 00:01:17,291
<i>nekrmte se na těch, co nechtějí,</i>

22
00:01:17,875 --> 00:01:22,708
<i>a nikdy nejezděte</i>
<i>do Boyle Heights bez dovolení.</i>

23
00:01:51,500 --> 00:01:53,000
- Jayi!
- Promiň.

24
00:01:53,666 --> 00:01:55,708
........