1
00:00:14,000 --> 00:00:15,000
(CC BY-NC-SA 4.0)

2
00:00:15,500 --> 00:00:17,500
pro www.TiTulky.com
XNDRW

3
00:00:31,859 --> 00:00:34,192
Moiro, ne.

4
00:00:35,194 --> 00:00:37,630
Moiro, dej mi tu zbraň.

5
00:00:37,750 --> 00:00:38,750
Prosím.

6
00:00:39,935 --> 00:00:40,935
Byla jsem to já.

7
00:00:43,320 --> 00:00:44,770
Vždycky bych to byla bývala byla já.

8
00:00:48,810 --> 00:00:49,810
Prosím.

9
00:00:50,719 --> 00:00:51,719
Moiro.

10
00:00:57,664 --> 00:00:58,664
Počkej…

11
00:00:59,490 --> 00:01:00,970
Počkej.

12
00:01:01,090 --> 00:01:02,109
Mýlil jsem se.

13
00:01:02,549 --> 00:01:03,850
Počkej! To zrcadlo…

14
00:01:04,439 --> 00:01:05,439
Vyslechni mě.

15
00:01:06,239 --> 00:01:07,550
Viděl jsem to při pátrání.

16
00:01:07,670 --> 00:01:10,089
Tys to viděla taky.
Bylo neporušené.

17
00:01:10,209 --> 00:01:11,209
Rozbil jsem ho.

18
00:01:12,370 --> 00:01:13,370
Změnilo se.

19
00:01:13,689 --> 00:01:14,958
Přemýšlej o tom, co jsi viděla.

20
00:01:15,219 --> 00:01:16,219
Ty kapsle.

21
00:01:16,425 --> 00:01:17,425
Prstenec.

22
00:01:17,599 --> 00:01:18,599
Čas nám neříkal,

23
00:01:18,909 --> 00:01:20,059
že nemáme naději na záchranu

24
00:01:20,180 --> 00:01:22,643
varuje nás, abychom nedělali stejnou chybu,

25
00:01:23,551 --> 00:01:24,551
........