1
00:00:06,000 --> 00:00:08,041
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:22,708 --> 00:00:25,291
{\an8}<i>Jsme ve válce.</i>

3
00:00:25,375 --> 00:00:27,333
{\an8}<i>Ve válce o veřejné zdraví.</i>

4
00:00:27,875 --> 00:00:31,333
{\an8}<i>Nebojujeme proti armádě ani jinému národu.</i>

5
00:00:31,416 --> 00:00:35,541
{\an8}<i>Nepřítel je však zde,</i>
<i>neviditelný a nepolapitelný, na postupu.</i>

6
00:00:35,625 --> 00:00:39,250
{\an8}<i>A to od nás vyžaduje</i>
<i>všeobecnou mobilizaci.</i>

7
00:00:40,208 --> 00:00:41,041
{\an8}<i>Jsme ve válce.</i>

8
00:00:42,166 --> 00:00:44,541
{\an8}<i>Vyzývám všechny</i>

9
00:00:44,625 --> 00:00:48,250
{\an8}<i>v politické, hospodářské,</i>
<i>sociální i neziskové sféře,</i>

10
00:00:48,333 --> 00:00:49,875
{\an8}<i>všechny Francouze,</i>

11
00:00:49,958 --> 00:00:52,791
{\an8}<i>aby se spojili v duchu národní jednoty,</i>

12
00:00:52,875 --> 00:00:57,333
{\an8}<i>jež umožnila naší zemi</i>
<i>překonat mnoho krizí v minulosti.</i>

13
00:00:58,666 --> 00:01:00,000
{\an8}<i>Jsme ve válce.</i>

14
00:01:05,083 --> 00:01:08,500
<i>Je to válka, ale bez vojáků. To nechápu.</i>

15
00:01:08,583 --> 00:01:10,708
<i>Všichni tleskají, a nikde nikdo.</i>

16
00:01:10,791 --> 00:01:11,875
{\an8}ROVNOST V LOCKDOWNU

17
00:01:13,458 --> 00:01:15,416
<i>Nejdřív se mi to zdálo divné.</i>

18
00:01:15,500 --> 00:01:19,333
<i>Pak moje sestra řekla,</i>
<i>že na dálku tleskáme nemocnicím.</i>

19
00:01:19,416 --> 00:01:22,208
<i>Když onemocníme, postarají se o nás.</i>

20
00:01:23,000 --> 00:01:24,958
<i>Naše máma tu není.</i>

21
00:01:25,041 --> 00:01:27,916
<i>Je naštvaná, ale vrátí se.</i>
<i>Pošeptala mi to.</i>

22
00:01:28,000 --> 00:01:31,500
<i>Zlobí se na tátu,</i>
<i>protože si myslí, že všechno ví.</i>

23
00:01:31,583 --> 00:01:32,791
<i>Já to nechápu.</i>

24
........