1
00:00:02,760 --> 00:00:05,690
Anna v slzách řekla,

2
00:00:05,990 --> 00:00:08,500
ach, Diano,

3
00:00:08,500 --> 00:00:12,170
můžeš mi slíbit, že nezapomeneš

4
00:00:12,170 --> 00:00:15,840
na časy, které jsme spolu strávily?

5
00:00:16,200 --> 00:00:21,710
Samozřejmě, že ne, vzlykla Diana.

6
00:00:21,710 --> 00:00:25,850
Jinou důvěrnici než tebe nemám.

7
00:00:26,500 --> 00:00:28,520
Už nikdy...

8
00:00:28,520 --> 00:00:34,220
nebudu milovat někoho tak jako tebe.

9
00:00:49,440 --> 00:00:54,340
Když Hana vzpomíná
na svou důvěrnici Renko,

10
00:00:54,340 --> 00:00:57,440
tak ji nenaplňuje jen radost,

11
00:00:57,540 --> 00:01:00,530
ale také bolest.

12
00:01:01,720 --> 00:01:07,050
Hanako a Anna
Přeložila Zíza, korektura fishmancz

13
00:02:16,260 --> 00:02:19,290
Prosím, dovolte mi,
abych vám s něčím pomohla!

14
00:02:19,290 --> 00:02:21,700
Co?
To nejde,

15
00:02:21,700 --> 00:02:24,530
abys pracovala na poli
v tom krásném kimonu!

16
00:02:24,530 --> 00:02:25,770
Tak já se převléknu!

17
00:02:25,770 --> 00:02:29,500
Co to říkáš!
Nemusíš nic dělat!

18
00:02:30,000 --> 00:02:32,000
Buď rozumná.

19
00:02:33,000 --> 00:02:35,180
Až donedávna

20
00:02:35,180 --> 00:02:37,510
sis ani nedokázala sama uklidit!

21
00:02:38,400 --> 00:02:40,800
Teď se o tom nezmiňuj!

22
00:02:43,100 --> 00:02:46,850
Dědečku, prosím,
nech mě něco dělat.

23
00:02:46,850 --> 00:02:52,850
O co bych tě tak mohl požádat...

24
........