1
00:01:07,359 --> 00:01:09,403
{\an8}ZALOŽENO NA ROMÁNECH
ISAACA ASIMOVA

2
00:01:11,947 --> 00:01:16,994
Nadace

3
00:01:26,378 --> 00:01:29,548
<i>Jako malá
jsem slyšela historky o Trantoru.</i>

4
00:01:31,049 --> 00:01:34,303
<i>O městě, které představovalo
celou planetu v centru galaxie.</i>

5
00:01:36,346 --> 00:01:40,642
<i>Říkali mi, že jeho obyvatelé jsou
hříšníci, co následují falešného proroka.</i>

6
00:01:42,811 --> 00:01:46,315
<i>Muže, který věřil víc v sebe
než ve slova Spícího.</i>

7
00:01:48,108 --> 00:01:49,693
<i>Já těm historkám nevěřila,</i>

8
00:01:50,569 --> 00:01:51,695
<i>než jsem ho potkala.</i>

9
00:02:01,997 --> 00:02:04,833
Právě byl dokončen skok, můj císaři.

10
00:02:05,834 --> 00:02:09,128
Do systému Surah dorazíme za pár hodin.

11
00:02:24,853 --> 00:02:29,525
<i>Říkali mi,
že císař dokáže světy vytvářet i ničit.</i>

12
00:02:29,608 --> 00:02:34,613
<i>Že zvítězil nad smrtí
a že bude žít na věky věků.</i>

13
00:02:35,781 --> 00:02:37,533
<i>Když jsem mu pohlédla do očí,</i>

14
00:02:38,742 --> 00:02:43,747
<i>uviděla jsem člověka, který v žádném
ze svých životů nikdy nepochyboval.</i>

15
00:02:46,667 --> 00:02:49,753
<i>Dokud nepotkal Hariho Seldona.</i>

16
00:03:12,860 --> 00:03:14,486
Jsem připraven se…

17
00:03:16,822 --> 00:03:20,158
Moment, můj císaři.
Já vás tak brzy nečekala.

18
00:03:24,997 --> 00:03:27,666
I jako malý jste se díval, jak se chystám.

19
00:03:38,468 --> 00:03:40,637
Cítíte se dobře, můj císaři?

20
00:03:41,346 --> 00:03:42,723
To je jenom tím skokem.

21
00:03:44,266 --> 00:03:48,478
Vím, že jsou na to spaceři stavění,
ale skoro je ani nepovažuji za lidi.

22
00:03:50,272 --> 00:03:53,066
Může to být znepokojující, já vím.

23
00:03:54,276 --> 00:03:55,319
........