1


2
00:00:54,806 --> 00:00:56,808
Runte, nepij ty sračky.

3
00:01:14,158 --> 00:01:15,725
Brekkie.

4
00:01:34,611 --> 00:01:36,513
No tak, chlapče.

5
00:01:38,515 --> 00:01:41,185
Co se děje?
Už se ti nedostává dost pozornosti?

6
00:01:42,586 --> 00:01:44,588
Chudák Runt, nikdo ho nemá rád.

7
00:01:49,526 --> 00:01:50,928
Pozor, kamaráde.

8
00:01:53,764 --> 00:01:55,199
Později.

9
00:02:45,283 --> 00:02:48,085
Tohle, tohle se stane
když se děti nevychovávají správně.

10
00:03:19,350 --> 00:03:20,617
Něco je špatně.

11
00:03:21,551 --> 00:03:23,453
To nedává smysl.

12
00:04:00,992 --> 00:04:02,994
Cale, je to přilepené.

13
00:04:04,328 --> 00:04:06,430
Ronnie, jsi idiot.

14
00:04:10,001 --> 00:04:11,668
<i>Ohhhh.</i>

15
00:04:19,343 --> 00:04:20,344
Ahoj!

16
00:04:48,406 --> 00:04:49,407
Ahoj.

17
00:04:49,706 --> 00:04:51,674
Jdi si promluvit s Talleym.

18
00:04:51,708 --> 00:04:52,675
Proč?

19
00:04:52,709 --> 00:04:53,878
Prostě to udělej.

20
00:05:01,986 --> 00:05:06,457
Pane Talley, mohl byste...

21
00:05:07,958 --> 00:05:09,894
Mohl byste mi to vysvětlit ještě jednou?

22
00:05:11,561 --> 00:05:13,563
Sedni si... zpátky.

23
00:05:29,313 --> 00:05:30,781
Seňor Calvin.

24
00:05:33,250 --> 00:05:35,252
Vengas aquĂ.

25
00:05:41,025 --> 00:05:42,692
Nechali jste je podvádět?
........