1
00:00:04,000 --> 00:00:06,720
Všetky dôkazy ohľadne vraždy
Simona Haldana.

2
00:00:06,800 --> 00:00:08,360
Všetci to už skúmali.

3
00:00:08,440 --> 00:00:11,040
Niečo, čo tu malo byť, chýba.

4
00:00:11,120 --> 00:00:13,320
To hľadanie mŕtveho muža

5
00:00:13,400 --> 00:00:16,320
je nielen zbytočné,
ale aj nebezpečné.

6
00:00:16,400 --> 00:00:17,920
Vy poznáte Udo Hoffa.

7
00:00:18,000 --> 00:00:19,120
Nikto nevie, že vystupujem.

8
00:00:19,200 --> 00:00:20,880
Tí vedia všetko.

9
00:00:20,960 --> 00:00:22,560
Musíš s tým prestať. Hneď.

10
00:00:24,680 --> 00:00:27,800
Čo sa stalo s mojimi spismi?
- General Kovrin ...

11
00:00:27,880 --> 00:00:29,600
Necítim sa veľmi dobre.

12
00:00:30,120 --> 00:00:31,280
Čo budeme robiť?

13
00:00:35,120 --> 00:00:37,040
Mám dôležité informácie o Berlíne.

14
00:00:37,120 --> 00:00:38,200
Pomoc! Pomôžte mi!

15
00:00:38,280 --> 00:00:39,760
O Berlíne? Aké informácie?

16
00:00:39,840 --> 00:00:42,320
Budem hovoriť iba s jediným človekom.
Volá sa Fielding Scott.

17
00:00:42,400 --> 00:00:43,560
Čo je to s vami?

18
00:00:43,640 --> 00:00:45,960
Keď sa zjavíte v Berlíne,
začnú zomierať ľudia.

19
00:00:47,600 --> 00:00:48,680
Vydierajú ma.

20
00:00:49,040 --> 00:00:51,000
To všetko ťa malo
priviesť presne sem.

21
00:01:10,600 --> 00:01:13,800
ZÁPADNÝ BERLÍN
8. JÚL, 1961

22
00:01:30,600 --> 00:01:32,280
Poznáte túto ženu?

23
00:01:33,080 --> 00:01:34,320
Pán Brotherton?

24
........