1
00:00:06,208 --> 00:00:08,750
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:09,625 --> 00:00:12,708
Potřebuješ obejmout?

3
00:00:12,792 --> 00:00:14,208
Co kurva?

4
00:00:14,292 --> 00:00:16,542
Ten zvěd byl celou dobu Medvěd?

5
00:00:16,625 --> 00:00:18,833
Jo. Takže já to nebyl, což se hodí.

6
00:00:18,917 --> 00:00:22,458
Podle mě je to kravina. 
Myslím, že to byl Brett.

7
00:00:22,542 --> 00:00:23,375
Co?

8
00:00:23,458 --> 00:00:25,292
Proč to děláš?

9
00:00:25,375 --> 00:00:28,833
Ukradls složku, odstavil společnost
a zkazil mi povýšení!

10
00:00:29,417 --> 00:00:33,625
Mým hlavním úkolem je se postarat,
aby byla Reagan šťastná.

11
00:00:33,708 --> 00:00:35,750
Nejsem nešťastná, jen…

12
00:00:35,833 --> 00:00:37,667
Jak mám vysvětlit svůj výraz?

13
00:00:37,750 --> 00:00:41,542
Ona se tváří nasraně neustále,
ale to neznamená, že je naštvaná.

14
00:00:41,625 --> 00:00:44,333
Pokud není naštvaná, což většinou je.

15
00:00:45,500 --> 00:00:48,667
Sledoval jsem tě a nejsi šťastná.

16
00:00:48,750 --> 00:00:52,250
Podívej se na hladinu kortizolu,
spánkové vzorce,

17
00:00:52,333 --> 00:00:54,500
spotřebu Adderallu.

18
00:00:54,583 --> 00:00:57,250
Plýtváš životem ve firmě,
kterou nenávidíš,

19
00:00:57,333 --> 00:00:59,792
s kolegy, kteří tě chtějí zabít.

20
00:00:59,875 --> 00:01:03,792
Celé to tu zničím, abys mohla být volná.

21
00:01:04,292 --> 00:01:06,250
Pamatuješ si svůj životní sen?

22
00:01:06,333 --> 00:01:08,250
Chtělas být Lego astronautkou

23
00:01:08,333 --> 00:01:11,167
a vdát se na Marsu za NSYNC.

24
00:01:11,250 --> 00:01:14,958
........