1
00:00:06,625 --> 00:00:11,167
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:21,000 --> 00:00:26,250
POHOTOVOST

3
00:00:27,333 --> 00:00:29,333
Jeho stav je stabilní.

4
00:00:29,833 --> 00:00:31,125
Ale pro jistotu si ho

5
00:00:31,208 --> 00:00:33,083
další dvě hodiny necháme na pozorování.

6
00:00:33,167 --> 00:00:34,417
Jestli bude vše v pořádku,

7
00:00:34,500 --> 00:00:37,000
sanitka ho odveze
do nemocnice v Tchaj-peji.

8
00:00:37,500 --> 00:00:39,833
- Díky, doktore.
- Díky, doktore.

9
00:00:47,667 --> 00:00:48,750
Omlouvám se.

10
00:00:50,458 --> 00:00:52,958
Neměl jsem brát Kche-leho tak daleko.

11
00:00:54,208 --> 00:00:55,458
Ne.

12
00:00:56,458 --> 00:00:59,125
To já jsem nehlídala Kche-leho chování.

13
00:01:02,333 --> 00:01:04,250
Ale když jsem viděla, jak moc se bavil,

14
00:01:04,333 --> 00:01:05,875
nedokázala jsem ho zastavit.

15
00:01:08,917 --> 00:01:10,083
Je to moje vina.

16
00:01:11,958 --> 00:01:14,708
Už od začátku jsem mu nedala dobré tělo.

17
00:01:19,875 --> 00:01:21,208
Ty za to nemůžeš.

18
00:01:22,750 --> 00:01:24,000
Omlouvám se.

19
00:01:29,417 --> 00:01:30,958
<i>Aniž bych to tušil,</i>

20
00:01:31,958 --> 00:01:33,625
<i>došlo mi, že moje starost a obavy</i>

21
00:01:34,125 --> 00:01:36,292
<i>jsou větší, než mě kdy napadlo.</i>

22
00:01:38,292 --> 00:01:39,333
<i>K.</i>

23
00:01:39,958 --> 00:01:41,667
<i>Můžeš mi říct,</i>

24
00:01:41,750 --> 00:01:43,542
<i>co přesně mám udělat,</i>

25
00:01:44,167 --> 00:01:46,167
........