1
00:00:06,625 --> 00:00:11,417
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:38,917 --> 00:00:39,958
Ukaž, pomůžu ti.

3
00:00:41,000 --> 00:00:42,167
Pomalu.

4
00:00:48,500 --> 00:00:50,083
Je ti líp?

5
00:00:50,167 --> 00:00:52,000
Omdlel jsi na mé klinice.

6
00:00:54,792 --> 00:00:57,125
Vy jste tu zůstal,
abyste se o mě postaral?

7
00:00:57,708 --> 00:00:58,708
Samozřejmě.

8
00:00:58,792 --> 00:01:01,583
Doktor nemůže opustit svého pacienta.

9
00:01:03,708 --> 00:01:04,583
Mimochodem,

10
00:01:04,667 --> 00:01:07,583
jako nouzový kontakt
jsi uvedl číslo nemocnice.

11
00:01:08,125 --> 00:01:09,250
Váhal jsem, komu zavolat.

12
00:01:09,333 --> 00:01:11,458
Mám zavolat rodině?

13
00:01:12,375 --> 00:01:13,458
Nemusíte.

14
00:01:14,000 --> 00:01:16,458
Nechci nikoho znepokojovat.

15
00:01:17,500 --> 00:01:18,458
Dobře.

16
00:01:25,208 --> 00:01:29,833
PRO TVÉ ŠTĚSTÍ

17
00:01:32,917 --> 00:01:34,750
<i>Dnes přijdu pozdě.</i>

18
00:01:34,833 --> 00:01:35,917
<i>Udělej si úkoly.</i>

19
00:01:38,417 --> 00:01:40,833
<i>Dobře! Dávej na sebe pozor.</i>

20
00:02:19,667 --> 00:02:20,708
An I-čchi.

21
00:02:24,792 --> 00:02:25,958
Pcho-chane?

22
00:02:26,042 --> 00:02:27,333
Co tady děláš?

23
00:02:27,417 --> 00:02:29,083
Pracuješ i jinde bez našeho vědomí?

24
00:02:30,625 --> 00:02:33,583
Zaměstnanci nemají zakázáno
pracovat i jinde ve svém volném čase.

25
........