1
00:00:06,625 --> 00:00:11,417
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:26,375 --> 00:00:29,125
Cejlonský černý a jasmínový zelený čaj.
Bez cukru, bez ledu.

3
00:00:29,958 --> 00:00:30,958
Tady jsou brčka.

4
00:00:33,083 --> 00:00:34,292
- Dobře. Děkuju.
- Děkuju.

5
00:00:36,667 --> 00:00:38,000
Čchun-čchie.

6
00:00:39,625 --> 00:00:41,208
Můžeme si promluvit?

7
00:00:43,708 --> 00:00:44,875
NÁPOJE

8
00:00:44,958 --> 00:00:45,875
Jsi si jistá?

9
00:00:50,958 --> 00:00:52,083
Co budeme dělat?

10
00:00:54,833 --> 00:00:57,042
Ptáš se mě, co máme dělat?

11
00:00:57,667 --> 00:00:58,625
Ano.

12
00:00:58,708 --> 00:00:59,708
Co budeme dělat?

13
00:01:00,250 --> 00:01:01,333
Jsme jen studenti.

14
00:01:01,417 --> 00:01:02,833
Jak máme vychovávat dítě?

15
00:01:02,917 --> 00:01:04,333
Nebyl jsem ještě ani na vojně.

16
00:01:04,417 --> 00:01:06,958
A pak chci jet studovat do zahraničí.

17
00:01:07,042 --> 00:01:08,333
Ty to máš stejně.

18
00:01:08,417 --> 00:01:11,833
Až dostuduješ,
nastoupíš do hudebního vydavatelství, ne?

19
00:01:11,917 --> 00:01:13,792
Když budeš mít teď dítě…

20
00:01:13,875 --> 00:01:14,792
Co budeme dělat?

21
00:01:14,875 --> 00:01:16,333
Máme snad peníze?

22
00:01:16,417 --> 00:01:17,750
Jak můžeme vychovávat dítě?

23
00:01:17,833 --> 00:01:19,750
Co když…

24
00:01:24,042 --> 00:01:25,083
Říkala jsem si,

25
........