1
00:00:06,167 --> 00:00:10,917
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:19,792 --> 00:00:22,458
Rychle, Zyanyo. Už jsme skoro tam.

3
00:00:25,375 --> 00:00:30,208
- Dohánějí nás!
- Běž dál. Já je zdržím.

4
00:00:30,292 --> 00:00:31,125
Ne.

5
00:01:01,208 --> 00:01:02,625
<i>Por favor,</i> Zatzi.

6
00:01:02,708 --> 00:01:04,208
Řeka není daleko.

7
00:01:04,292 --> 00:01:05,667
Nezvládneme to.

8
00:01:05,750 --> 00:01:08,708
Pak zemřeme při pokusu dostat se k ní.

9
00:01:19,167 --> 00:01:21,250
Camazotzi, tamhle je kánoe.

10
00:01:21,667 --> 00:01:23,250
Skoč do ní! Hned!

11
00:01:24,750 --> 00:01:26,167
Podej mi Zatze.

12
00:01:27,333 --> 00:01:30,958
Budeš chránit Zatze líp,
než bych kdy mohla já.

13
00:01:31,792 --> 00:01:33,875
Zyanyi to líto, <i>mi amor.</i>

14
00:01:36,333 --> 00:01:37,458
Získám ti čas.

15
00:01:39,667 --> 00:01:40,500
Zatzi,

16
00:01:41,875 --> 00:01:43,500
vždycky budu s tebou.

17
00:01:56,833 --> 00:01:59,625
Tak jen pojďte, vy <i>monstruos!</i>

18
00:02:00,375 --> 00:02:02,292
Barbaři!

19
00:02:09,375 --> 00:02:10,208
Zyanyo?

20
00:02:12,083 --> 00:02:12,958
Zyanyo?

21
00:02:16,708 --> 00:02:20,000
Zyanyo!

22
00:02:20,083 --> 00:02:22,000
<i>Jsem tady,</i> mi amor.

23
00:02:22,875 --> 00:02:25,833
<i>Vždycky tu budu.</i>

24
00:02:25,917 --> 00:02:26,750
Zyanyo.

25
00:02:42,833 --> 00:02:47,292
........