1
00:00:06,125 --> 00:00:10,917
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:19,792 --> 00:00:21,667
Za Tecu!

3
00:00:29,458 --> 00:00:30,292
Cože?

4
00:01:16,042 --> 00:01:17,000
Máš dost?

5
00:01:41,750 --> 00:01:42,625
Kdo jsi?

6
00:01:49,417 --> 00:01:51,208
O DEVĚT MĚSÍCŮ POZDĚJI

7
00:01:51,292 --> 00:01:53,250
Co sis myslela?

8
00:01:53,333 --> 00:01:55,958
Udělala jsem to pro tebe, <i>mi amor.</i>

9
00:01:56,583 --> 00:01:59,542
Zplozenec člověka a bohyně smrti.

10
00:02:00,917 --> 00:02:03,583
To jediné, co by mi mohlo ublížit.

11
00:02:09,917 --> 00:02:11,958
- Dej mi ji.
- Počkej, drahý.

12
00:02:12,042 --> 00:02:16,208
Pokud mé napůl božské dítě obětuješ,

13
00:02:16,292 --> 00:02:18,875
nesmírně to posílí tvou moc.

14
00:02:20,875 --> 00:02:22,958
Myslíš na všechno, <i>mi amor.</i>

15
00:02:28,542 --> 00:02:33,708
Ano. Obětovat ji teď
by tvou moc posílilo, má lásko.

16
00:02:33,792 --> 00:02:40,292
Ale ne tolik,
jako když ji obětuješ, až vyroste.

17
00:02:40,375 --> 00:02:44,417
Víš, oběti jsou účinnější,
když jsou zralé.

18
00:02:44,500 --> 00:02:46,958
Co kdybys počkal, zlato?

19
00:02:47,042 --> 00:02:49,917
Pošlu ji do světa živých.

20
00:02:50,000 --> 00:02:51,792
Ať ji Tecané vychovají.

21
00:02:52,458 --> 00:02:56,292
Můžeš ji mít, až jí bude řekněme patnáct.

22
00:02:56,375 --> 00:02:57,208
Jo.

23
00:02:57,292 --> 00:03:00,625
Dáme jim spoustu času,
aby si ji zamilovali,

24
00:03:01,250 --> 00:03:03,833
než ji rozerveme jako mou oběť.
........