1
00:00:28,194 --> 00:00:29,529
<i>Tohle je náš boj.</i>

2
00:00:30,488 --> 00:00:31,322
Jsme Zámkovi.

3
00:00:31,406 --> 00:00:33,658
To my se musíme Fintě postavit,

4
00:00:33,742 --> 00:00:38,246
takže vy zůstaňte prosím v bezpečí
a držte se dál, dokud s tím neskoncujeme.

5
00:00:38,329 --> 00:00:40,832
- Ale, Kins…
- Už ublížila dost lidem.

6
00:00:41,416 --> 00:00:44,836
Kdyby se něco stalo někomu z vás,
neodpustila bych si to.

7
00:01:04,814 --> 00:01:09,027
Kdyby sis to rozmyslela,
stačí říct a budeme tam.

8
00:01:09,611 --> 00:01:10,612
Okamžitě.

9
00:01:11,362 --> 00:01:13,239
Je blbý, že se mi ulevilo?

10
00:01:35,345 --> 00:01:37,806
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

11
00:02:25,645 --> 00:02:26,563
Dobré ráno.

12
00:02:32,986 --> 00:02:35,697
Včera jsme byli tak trochu vyrušeni.

13
00:02:38,241 --> 00:02:41,119
Je to frustrující. Ta situace mezi náma.

14
00:02:43,788 --> 00:02:47,876
- Myslel jsem, že ti na mě záleží.
- O čem to mluvíš? Nejsi Gabe.

15
00:02:49,127 --> 00:02:50,837
To není tak úplně pravda.

16
00:02:50,920 --> 00:02:55,717
Musí být těžký to pochopit,
ale nemáš ponětí, jak je to dobrý pocit.

17
00:02:57,510 --> 00:02:59,345
Chci tě mít po svém boku.

18
00:02:59,429 --> 00:03:02,098
Chci se o tohle všechno s tebou podělit.

19
00:03:04,893 --> 00:03:07,395
- Měli jsme něco výjimečného.
- Ne.

20
00:03:08,146 --> 00:03:10,356
Byla to naprostá lež.

21
00:03:12,442 --> 00:03:14,152
Moje city byly skutečné.

22
00:03:14,235 --> 00:03:15,069
Přestaň.

23
00:03:16,654 --> 00:03:20,283
Nechtěl jsem tě do tohohle nutit.
Chtěl jsem, abys to chtěla.

........