1
00:00:06,172 --> 00:00:08,633
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:30,071 --> 00:00:37,037
{\an8}KLÍČOV

3
00:01:02,729 --> 00:01:04,355
Máma říká, ať si dáš pauzu.

4
00:01:07,358 --> 00:01:08,443
Podej další.

5
00:01:19,954 --> 00:01:21,164
Nejde mi to.

6
00:01:21,247 --> 00:01:23,208
Nejsi trpělivý. To je rozdíl.

7
00:01:23,291 --> 00:01:25,585
Možná jsem vaše nadání nezdědil.

8
00:01:25,668 --> 00:01:26,628
Je to pravda.

9
00:01:26,711 --> 00:01:30,632
Kolem nás zuří válka
a já můžu přispět jen skládáním zbraní,

10
00:01:30,715 --> 00:01:32,801
které vyrobili a ovládají ti lepší.

11
00:01:33,968 --> 00:01:36,471
Tak k čemu na tomhle světě jsem?

12
00:01:38,473 --> 00:01:39,974
Najdeš své poslání, synu.

13
00:01:42,102 --> 00:01:43,186
Zpátky do práce.

14
00:02:27,021 --> 00:02:28,231
- Otče…
- Já vím.

15
00:02:28,314 --> 00:02:31,693
Vyklouzni zadem a utíkej do města
za kapitánem Craisem a…

16
00:02:31,776 --> 00:02:34,237
- Je jich moc. Potře…
- Poslouchej! Běž!

17
00:02:36,573 --> 00:02:37,907
Petere! Co se děje?

18
00:02:37,991 --> 00:02:41,452
Královské vojsko.
Schovejte se u Mirandy a nevycházejte.

19
00:02:53,047 --> 00:02:54,299
Otevřete!

20
00:02:56,342 --> 00:02:57,218
Co chcete?

21
00:02:57,719 --> 00:02:59,179
Dobrý večer.

22
00:03:00,346 --> 00:03:01,931
Vy budete Peter Zámek.

23
00:03:02,599 --> 00:03:03,433
A vy jste?

24
00:03:04,017 --> 00:03:07,687
Kapitán Frederick Gideon
........