1
00:00:19,089 --> 00:00:22,766
Překlad: datel071

2
00:00:36,825 --> 00:00:39,702
Potom jsem uslyšel hlas z nebe,

3
00:00:39,728 --> 00:00:41,048
Piš...

4
00:00:44,225 --> 00:00:47,990
Blaze mrtvým,
kteří od této chvíle umírají v Pánu.

5
00:00:48,026 --> 00:00:50,718
Ano, praví Duch,

6
00:00:50,753 --> 00:00:53,427
ať si odpočinou
od své námahy.

7
00:00:59,223 --> 00:01:00,332
Jimmy?

8
00:01:06,508 --> 00:01:08,980
"Když velké duše umírají,

9
00:01:09,921 --> 00:01:14,095
po čase se znovu rozhostí pokoj.

10
00:01:14,131 --> 00:01:16,392
Pomalu, postupně,
svým vlastním tempem.

11
00:01:17,940 --> 00:01:23,513
Prostor se znovu naplní
jemnou vibrací.

12
00:01:24,754 --> 00:01:29,724
Naše obnovené smysly,
které už nikdy nebudou stejné,

13
00:01:29,759 --> 00:01:31,405
k nám tiše promlouvají.

14
00:01:32,310 --> 00:01:33,569
Byli.

15
00:01:35,230 --> 00:01:36,419
Oni byli.

16
00:01:39,390 --> 00:01:41,090
I my můžeme být.

17
00:01:41,126 --> 00:01:43,897
A můžeme být ještě lepšími.

18
00:01:45,102 --> 00:01:46,431
Díky tomu, že byli."

19
00:01:52,607 --> 00:01:58,099
Svěřujeme naši sestru Mary
do milosrdné náruče Boží.

20
00:01:58,992 --> 00:02:03,346
Odevzdáváme teď její tělo zemi,

21
00:02:03,390 --> 00:02:05,954
popel popelu,

22
00:02:05,989 --> 00:02:07,450
prach prachu.

23
00:02:36,947 --> 00:02:40,299
- Jak dlouho to ještě potrvá?
- Nebojte se.

24
........