1
00:00:20,799 --> 00:00:24,476
Překlad: datel071

2
00:00:38,535 --> 00:00:41,412
Potom jsem uslyšel hlas z nebe,

3
00:00:41,438 --> 00:00:42,758
Piš...

4
00:00:45,935 --> 00:00:49,700
Blaze mrtvým,
kteří od této chvíle umírají v Pánu.

5
00:00:49,736 --> 00:00:52,428
Ano, praví Duch,

6
00:00:52,463 --> 00:00:55,137
ať si odpočinou
od své námahy.

7
00:01:00,933 --> 00:01:02,042
Jimmy?

8
00:01:08,218 --> 00:01:10,690
"Když velké duše umírají,

9
00:01:11,631 --> 00:01:15,805
po čase se znovu rozhostí pokoj.

10
00:01:15,841 --> 00:01:18,102
Pomalu, postupně,
svým vlastním tempem.

11
00:01:19,650 --> 00:01:25,223
Prostor se znovu naplní
jemnou vibrací.

12
00:01:26,464 --> 00:01:31,434
Naše obnovené smysly,
které už nikdy nebudou stejné,

13
00:01:31,469 --> 00:01:33,115
k nám tiše promlouvají.

14
00:01:34,020 --> 00:01:35,279
Byli.

15
00:01:36,940 --> 00:01:38,129
Oni byli.

16
00:01:41,100 --> 00:01:42,800
I my můžeme být.

17
00:01:42,836 --> 00:01:45,607
A můžeme být ještě lepšími.

18
00:01:46,812 --> 00:01:48,141
Díky tomu, že byli."

19
00:01:54,317 --> 00:01:59,809
Svěřujeme naši sestru Mary
do milosrdné náruče Boží.

20
00:02:00,702 --> 00:02:05,056
Odevzdáváme teď její tělo zemi,

21
00:02:05,100 --> 00:02:07,664
popel popelu,

22
00:02:07,699 --> 00:02:09,160
prach prachu.

23
00:02:38,657 --> 00:02:42,009
- Jak dlouho to ještě potrvá?
- Nebojte se.

24
........