1
00:00:01,426 --> 00:00:03,553
<i>Na ten den nezapomenu.</i>

2
00:00:10,601 --> 00:00:14,772
Jed třesavky. Přines Kagiso.

3
00:00:19,569 --> 00:00:23,364
Pojď, dítě. Neboj se.

4
00:00:24,324 --> 00:00:26,492
<i>Tehdy jsem se naučila kouzlo.</i>

5
00:00:29,078 --> 00:00:31,956
<i>Náš největší bojovník</i>
<i>byl otráven v bitvě.</i>

6
00:00:35,668 --> 00:00:39,130
<i>Jedinou možností byl</i>
<i>mocný rituál transfuze.</i>

7
00:00:39,756 --> 00:00:41,382
<i>Abychom kouzlem</i>
<i>přenesli jed</i>

8
00:00:41,466 --> 00:00:44,135
<i>do někoho, kdo už mu</i>
<i>byl dřív vystavený.</i>

9
00:00:44,719 --> 00:00:47,263
<i>Do někoho imunního.</i>

10
00:01:40,483 --> 00:01:43,861
ODKAZ III.
18. díl: V týmu není žádné já

11
00:01:44,045 --> 00:01:46,047
Cleo mi tu vzpomínku
neukázala bezdůvodně.

12
00:01:46,130 --> 00:01:47,673
Když to kouzlo zopakujeme,

13
00:01:47,757 --> 00:01:50,301
můžeme přenést Malivora z Landona.

14
00:01:50,885 --> 00:01:53,262
Jestli s tím souhlasíte.

15
00:01:55,723 --> 00:01:58,976
Jo. Odkdy jsi tak pro spolupráci?

16
00:01:59,060 --> 00:02:02,355
Co MG poukázal na to,
že nás chce Malivor rozštěpit.

17
00:02:02,438 --> 00:02:03,564
Super.

18
00:02:03,648 --> 00:02:05,942
Vím, že občas ráda rozhoduju...

19
00:02:08,069 --> 00:02:12,448
-Jo.
-Dobře, pořád. Ale přizpůsobím se.

20
00:02:12,532 --> 00:02:15,576
V týmu není žádné já
nebo tak, ne?

21
00:02:16,702 --> 00:02:19,080
Jo. My s Lizzie
jsme v týmu Hope.

22
00:02:19,163 --> 00:02:23,834
Taky. Takže je nás víc, ne?

23
00:02:23,918 --> 00:02:28,881
........