1
00:00:22,155 --> 00:00:23,573
Rezidence upírů

2
00:00:23,657 --> 00:00:25,742
Zkusíme tohle. Jak to vypadá?

3
00:00:26,910 --> 00:00:29,746
<i>Odprogramování Nandora trvá déle,</i>
<i>než jsme čekali.</i>

4
00:00:29,830 --> 00:00:33,291
Netopýr. Fajn.
Zkusíme tohle. Kdo jsem?

5
00:00:33,750 --> 00:00:37,504
To jsem já, Nandor,
nejskvělejší upír světa. Já jsem ty.

6
00:00:39,923 --> 00:00:42,008
Dobře. A co tohle?

7
00:00:42,926 --> 00:00:44,302
Ale, ale, ale.

8
00:00:44,511 --> 00:00:48,598
Zdá se, že zde vládne
neschopnost komunikovat.

9
00:00:49,516 --> 00:00:53,395
Vězni bude připomenuto,
aby neohýbal mříže,

10
00:00:53,603 --> 00:00:56,273
jinak si vyslouží šťouchanec.

11
00:00:59,526 --> 00:01:04,698
Zahřívá se to. Dáte mi ten...
Díky, Nandore.

12
00:01:04,823 --> 00:01:08,702
Takže jsme se dostali až sem?
Vězněn vlastními přáteli

13
00:01:08,952 --> 00:01:11,163
na přímluvu
mého vlastního pomocníka?

14
00:01:11,329 --> 00:01:12,372
-Bodyguarda.
-Pomocníka.

15
00:01:12,456 --> 00:01:15,375
Nandore, snažíme se ti pomoct.
Podívej se na sebe.

16
00:01:15,459 --> 00:01:19,296
-Očividně máš vymytý mozek.
-Nemám vymytý mozek.

17
00:01:19,421 --> 00:01:22,299
Celá léta držím tento dům pohromadě.

18
00:01:22,716 --> 00:01:25,677
Vysmíváte se mi.
Nerespektujete mě. Odmlouváte mi.

19
00:01:25,969 --> 00:01:27,387
Tak to není.

20
00:01:27,679 --> 00:01:28,680
László,

21
00:01:29,473 --> 00:01:32,726
jsi ten nejlínější upír,
kterého jsem bohužel potkal.

22
00:01:32,934 --> 00:01:33,935
Díky.
........