1
00:00:00,000 --> 00:00:03,130
<i>- V minulých dílech jste viděli...</i>
- Zdravím vás. Přicházím v míru.

2
00:00:03,140 --> 00:00:06,210
- Nějak to nechápu. - Nalákáme
sem mrtvé pomocí hudby a světel,

3
00:00:06,220 --> 00:00:09,466
<i>- zabijeme je, a pak odklidíme.
- Kam jede?</i> - Do výzkumného zařízení.

4
00:00:09,510 --> 00:00:11,022
<i>Proč se ptáš?
Znáš tam někoho?</i>

5
00:00:11,044 --> 00:00:13,666
Je mi tedy jedno,
jak si ospravedlňuješ své lži.

6
00:00:13,688 --> 00:00:16,688
- Najdeš mou dceru.
<i>- Myslela jsem, že jsi... - Jo.</i>

7
00:00:16,730 --> 00:00:19,311
- Taky jsem si to myslel.
- Doufám, že nemáte problém

8
00:00:19,355 --> 00:00:22,355
<i>- kvůli tomu, že tu jsme.</i>
- Vezmi mě za Iris a Felixem.

9
00:00:23,733 --> 00:00:27,111
<i>To, co provedla mému strýci...
Zaplatí za to, co udělala.</i>

10
00:00:33,466 --> 00:00:36,888
Jdi od ní dál, Danieli.
Přeměňuje se.

11
00:00:36,977 --> 00:00:39,133
Ne, pořád dýchá.

12
00:00:39,488 --> 00:00:42,466
Myslím, že se probouzí.

13
00:00:43,577 --> 00:00:45,377
Zdravím tě.

14
00:00:46,755 --> 00:00:49,800
Zkus se nehýbat.
Máš zlomenou ruku.

15
00:00:49,888 --> 00:00:53,666
Pomoc je už na cestě.
Tady jsme!

16
00:00:53,822 --> 00:00:55,711
To nejhorší už máš za sebou.

17
00:00:55,755 --> 00:00:58,600
Bůh ví, jak dlouho
ses plavila na té řece.

18
00:00:58,666 --> 00:01:01,155
Štěstí, že máme rychlé zdravotníky.

19
00:01:01,577 --> 00:01:03,422
Vítej v Omaze.

20
00:01:04,533 --> 00:01:06,844
Řekneš nám své jméno?

21
00:01:10,000 --> 00:01:11,755
Šetři silami.

22
00:01:12,000 --> 00:01:14,844
- Budeme ti prostě říkat...
........