1
00:00:32,323 --> 00:00:33,283
Pam!

2
00:00:33,366 --> 00:00:35,827
Pamela. Pama-lama-ding-dong.

3
00:00:35,910 --> 00:00:37,162
Kopíruje.

4
00:00:37,996 --> 00:00:39,122
Nekopíruju.

5
00:00:39,205 --> 00:00:42,000
Tak šup. Vzkazy, výkazy.

6
00:00:42,083 --> 00:00:43,460
Mám spoustu práce.

7
00:00:43,543 --> 00:00:45,503
- Příval informací.
- Nic nového.

8
00:00:45,587 --> 00:00:47,172
- Sem s nima. Cože?
- Nic.

9
00:00:47,255 --> 00:00:48,798
Tos předtím neříkala.

10
00:00:48,882 --> 00:00:53,011
To ti mám zopakovat
ty minulé vzkazy tady na…

11
00:00:57,348 --> 00:00:59,851
{\an8}Nejposvátnější je pro mě
starat se o druhé.

12
00:00:59,934 --> 00:01:02,437
{\an8}Zabezpečit moje zaměstnance a rodinu.

13
00:01:02,520 --> 00:01:03,813
{\an8}Dávám jim peníze.

14
00:01:04,314 --> 00:01:05,690
{\an8}Dávám jim jídlo.

15
00:01:06,775 --> 00:01:09,110
{\an8}Ne přímo, ale prostřednictvím peněz.

16
00:01:09,778 --> 00:01:11,946
{\an8}Já je léčím.

17
00:01:12,864 --> 00:01:14,616
{\an8}Dneska mám za úkol

18
00:01:14,699 --> 00:01:17,202
{\an8}vybrat nový program zdravotního pojištění.

19
00:01:17,702 --> 00:01:19,579
{\an8}Chápete? O to tady jde.

20
00:01:21,873 --> 00:01:23,583
{\an8}Dělá to ze mě jejich lékaře?

21
00:01:26,961 --> 00:01:27,796
{\an8}Ano.

22
00:01:28,588 --> 00:01:29,547
{\an8}Svým způsobem.

23
00:01:30,048 --> 00:01:31,424
{\an8}Jsem jako specialista.

24
00:01:35,595 --> 00:01:37,972
{\an8}Tak jaký program pojištění jsi vybral?

........