1
00:00:38,400 --> 00:00:41,120
{\an8}1833, vesnice v regionu Campine.

2
00:00:41,200 --> 00:00:45,000
{\an8}Muži se do armády verbovali losováním.

3
00:00:45,080 --> 00:00:49,800
{\an8}Tento povolávací systém byl znám
jako „krvavý zákon“.

4
00:01:21,400 --> 00:01:24,400
- Anthonissen.
- Vylosujte si číslo.

5
00:01:31,080 --> 00:01:33,200
324, osvobozen.

6
00:01:36,200 --> 00:01:37,760
- Jméno?
- Piet Willems.

7
00:01:37,840 --> 00:01:39,920
Vylosujte si číslo.

8
00:01:42,480 --> 00:01:44,760
28, odveden.

9
00:01:47,360 --> 00:01:48,720
K čertu.

10
00:01:50,320 --> 00:01:53,920
Vandenbrande. 44, odveden.

11
00:01:55,560 --> 00:01:57,360
Zařaďte se.

12
00:01:59,880 --> 00:02:01,080
Vandewiele.

13
00:02:03,120 --> 00:02:05,360
11, odveden.

14
00:02:06,560 --> 00:02:07,960
Zařaďte se.

15
00:02:10,360 --> 00:02:13,920
- Karel Timmermans. 6, odveden.
- Dobře.

16
00:02:15,200 --> 00:02:18,200
Máš prý použít levou ruku.

17
00:02:18,840 --> 00:02:24,000
Doma zapalují svíce v kapli.
To by mělo stačit.

18
00:02:45,840 --> 00:02:50,520
Když tě osvobodí, nic si nevyděláš.

19
00:02:53,040 --> 00:02:55,360
- Dejte vědět.
- Jistě.

20
00:02:55,960 --> 00:02:58,920
Honoré Blijckaerts. 9, odveden.

21
00:03:00,160 --> 00:03:06,080
Pitomče. Nezvládneš ani tohle.
Budeš mě stát peníze.

22
00:03:16,840 --> 00:03:22,400
Postarej se o to, a pokud možno levně.
Nebýt jeho matky…

23
00:03:22,480 --> 00:03:26,040
Jistě, pane. Dejte mi 15 minut.

........