1
00:00:07,004 --> 00:00:09,092
VIDĚLI JSTE...

2
00:00:09,134 --> 00:00:11,179
Odlož stranou výčitky
a dělej, co umíš nejlépe.

3
00:00:11,220 --> 00:00:12,971
Tohle patřilo jeho synovi.

4
00:00:13,013 --> 00:00:14,699
Mí přátelé dají
tvému šéfovi vše, co chce.

5
00:00:14,724 --> 00:00:16,410
Osvobodí Petera
Solomona a všichni vyhrají.

6
00:00:16,434 --> 00:00:17,852
Nemůže být osvobozen.

7
00:00:17,893 --> 00:00:20,312
Ne!

8
00:00:20,353 --> 00:00:22,856
Leviatan existuje, aby chránil tajemství.

9
00:00:22,899 --> 00:00:26,277
Musíme zajistit, aby tajemství
zůstalo nerozluštitelné.

10
00:00:26,318 --> 00:00:27,527
Stůjte! Hned!

11
00:00:27,570 --> 00:00:28,987
Ruce nad hlavu!

12
00:00:30,323 --> 00:00:31,908
Vypadalo to, že chceš to sdělit Blakeovi.

13
00:00:31,949 --> 00:00:34,576
Tady vyřešíš veliké tajemství.

14
00:00:34,618 --> 00:00:36,912
Pokud ne, zemřeš.

15
00:03:20,341 --> 00:03:24,441
CZ: David Melicher
( https://www.youtube.com/user/Pravdohoda/videos )

16
00:03:30,842 --> 00:03:34,842
ZTRACENÝ SYMBOL (☉)

17
00:03:37,843 --> 00:03:39,929
Nevím, kam to spadá přesně...

18
00:03:39,971 --> 00:03:42,014
... mezi neuposlechnutím a velezradou...

19
00:03:42,055 --> 00:03:45,058
Ale stačí říct, že bych tě mohl obvinit.

20
00:03:45,100 --> 00:03:46,894
Možná to je to, co chceš.

21
00:03:46,936 --> 00:03:49,646
Možná jde o proviněné,
sebenaplňující proroctví,

22
00:03:49,688 --> 00:03:52,775
že skončíš v cele, tak jako Zachary Solomon.

23
00:03:52,817 --> 00:03:55,610
Nebudu se omlouvat za snahu udělat dobrou věc.

24
00:03:55,652 --> 00:03:57,131
........