1
00:00:10,000 --> 00:00:12,360
Hlavní město bylo obklíčeno.

2
00:00:12,400 --> 00:00:15,400
Bez paliva a zásob
lidé v nejhůře zasažených oblastech

3
00:00:17,880 --> 00:00:21,080
zemřou.
Máme tu stav národního ohrožení

4
00:00:21,120 --> 00:00:23,040
a COBRA zůstane aktivní až do jeho konce.

5
00:00:23,080 --> 00:00:26,040
Jak jistě víš, obdivuji tě z celého srdce.

6
00:00:26,080 --> 00:00:28,160
Pusť mě a jdi do hajzlu.

7
00:00:28,200 --> 00:00:31,320
Nejsem mladičká stážistka,
kterou můžeš osahávat na volební tour.

8
00:00:31,360 --> 00:00:34,720
Všichni, kdo jsou teď naštvaní, jdou do ulic
a je to zatraceně hodně lidí.

9
00:00:34,760 --> 00:00:37,520
- Manchester, Birmingham.
- Už žádné rukavičky.

10
00:00:40,040 --> 00:00:42,320
Ztrácíme kontrolu nad situací.

11
00:00:43,400 --> 00:00:45,160
Povoluji vám opětovat palbu.

12
00:00:47,480 --> 00:00:50,760
Byla to mladá žena, která jen dělala svou práci.

13
00:00:50,800 --> 00:00:55,320
Je načase, abychom vyhodili
tuto prohnilou a neschopnou vládu.

14
00:00:55,360 --> 00:00:58,720
Mami, mami. Georgia.
Něco jsme si vzali.

15
00:00:58,760 --> 00:01:01,440
Nemůžou ji probrat. Nedýchá!

16
00:01:01,480 --> 00:01:04,240
Musíš se uklidnit. A s nikým nemluv.

17
00:01:04,260 --> 00:01:07,800
- Takže premiér věděl, že Rachel koučuje Ellie.
- Samozřejmě, že to věděl.

18
00:01:07,840 --> 00:01:11,440
Rachel Sutherlandová řekla,
že by bílé bohaté holky neměly chodit do vězení.

19
00:01:11,480 --> 00:01:14,240
Výkon spravedlnosti nesmí být mařen.

20
00:01:14,280 --> 00:01:17,040
Do toho jsem nikdy nezasahoval

21
00:01:17,080 --> 00:01:20,160
a nikdy bych takový pokyn
nedal někomu ze svého týmu.

22
00:01:20,200 --> 00:01:25,360
Po dlouhém zvažování
rezignuji na místo ministra vnitra.

23
........