1
00:03:34,138 --> 00:03:36,107
Tuhle část nesnáším.

2
00:03:41,836 --> 00:03:44,231
<i>Lovci, dokončili jste už misi?</i>

3
00:03:44,338 --> 00:03:47,635
Jo, dostal nakládačku.
Mrkejte, jakou má ten šmejd hlavu.

4
00:03:47,735 --> 00:03:51,236
<i>Dobrá, jedna předchozí expedice
ovšem zůstává nedokončena.</i>

5
00:03:51,384 --> 00:03:55,761
<i>Průzkum planety Země
odhalil zbytky kritské formy života.</i>

6
00:03:56,037 --> 00:03:58,450
- Průzkum se mýlí.
- Ani náhodou, Vaše Svatosti.

7
00:03:58,550 --> 00:04:00,598
Byl jsem tam. Viděl jsem to.

8
00:04:00,695 --> 00:04:02,679
<i>Průzkum je neomylný.</i>

9
00:04:02,854 --> 00:04:05,535
<i>Když jde o Krity,
je rada velice nervózní.</i>

10
00:04:05,643 --> 00:04:08,976
<i>Představují smrtící problém
a musí být zlikvidováni.</i>

11
00:04:09,152 --> 00:04:11,338
<i>Platba za zabití Hexapoda
bude zadržena,</i>

12
00:04:11,459 --> 00:04:14,625
<i>dokud nebude potvrzeno
vyhlazení Kritů na Zemi.</i>

13
00:04:14,740 --> 00:04:17,092
<i>Pochyby nepřipadají v úvahu.</i>

14
00:04:24,138 --> 00:04:25,981
Znamená to,
že se vracíme na Zemi?

15
00:04:51,068 --> 00:04:53,773
Grover's Bend
3 MÍLE

16
00:04:54,834 --> 00:04:57,022
Co tě přivádí
do Grover's Bend, chlapče?

17
00:04:57,130 --> 00:04:58,742
Žije tam moje babička.

18
00:04:58,910 --> 00:05:00,862
Na Velikonoce za babičkou?

19
00:05:00,988 --> 00:05:03,200
Tomu říkám hodný vnuk.

20
00:05:06,005 --> 00:05:09,077
Snad víš, čím se Bend proslavil, ne?

21
00:05:10,820 --> 00:05:12,291
Čím?

22
00:05:12,465 --> 00:05:15,881
Babička ti nikdy nevyprávěla
o těch dikobrazech z vesmíru?

........