1
00:00:04,350 --> 00:00:11,149
Candy Man
Náš cukrář Candy Man

2
00:00:11,315 --> 00:00:14,819
Jen pojďte všichni k nám
Je tady Candy Man

3
00:00:15,027 --> 00:00:17,822
Jaké cukroví si dáš?
Sladkou čokoládu?

4
00:00:17,989 --> 00:00:21,117
Čokoládové bonbóny?
Žužu? Co jen chcete

5
00:00:21,325 --> 00:00:24,745
Vše nabízí můj krám,
protože jsem Candy Man

6
00:00:26,581 --> 00:00:33,296
Kdo umí vzít slunce
Mlhou je poprášit

7
00:00:33,462 --> 00:00:37,174
Přelít je čokoládou a zázrak vyrobit

8
00:00:37,340 --> 00:00:40,510
Jen Candy Man

9
00:00:40,927 --> 00:00:44,306
Jo, Candy Man to umí

10
00:00:44,472 --> 00:00:47,559
Candy Man to umí
Když do toho dá lásku

11
00:00:47,726 --> 00:00:52,105
A svět pak chutná líp

12
00:00:52,272 --> 00:00:59,279
Kdopak umí vzít duhu
Do vzdechů ji zabalit

13
00:00:59,446 --> 00:01:03,033
Omočit v slunečním svitu
a koláč z ní vytvořit

14
00:01:03,158 --> 00:01:06,411
Jen Candy Man

15
00:01:06,578 --> 00:01:10,040
Candy Man to umí

16
00:01:10,207 --> 00:01:14,044
Candy Man to umí
Když do toho dá lásku

17
00:01:14,211 --> 00:01:17,172
A svět pak chutná líp

18
00:01:22,093 --> 00:01:24,221
Jste zatčen.

19
00:01:25,222 --> 00:01:26,640
Klekněte si.

20
00:01:26,806 --> 00:01:28,850
Nic jsem neudělal.

21
00:01:29,017 --> 00:01:31,019
Ruce! Ruce! Ruce!

22
00:01:31,186 --> 00:01:35,565
Williame, snad jsem ti řekla,
že máš jít s prádlem.

23
........